direct naar inhoud van Artikel 24 Waterstaat - Waterkering
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 24 Waterstaat - Waterkering

24.1 Bestemmingsomschrijving
24.1.1 Doeleinden

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor waterkering.

24.1.2 Dubbelbestemmingen

Secundair zijn de in lid 24.1.1 genoemde gronden bestemd voor de doeleinden zoals omschreven in het eerste lid van artikel 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 en 20.

24.2 Bouwregels
  • a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 24.1.1 genoemde bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 5 m;
  • b. het bouwen ingevolgde de secundaire bestemmingen van de gronden als bedoeld in lid 24.1.2 mag uitsluitend geschieden nadat de aanvrager positief advies heeft overgelegd van de beheerder van de waterkering omtrent de belangen van de waterkering en de waterhuishouding;
  • c. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.