Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009
 1. Regels
  1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
  2. Artikel 1 Begrippen
  3. Artikel 2 Wijze van meten
  4. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  5. Artikel 3 Agrarisch
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwregels
   3. 3.3 Ontheffing van de bouwregels
   4. 3.4 Specifieke gebruiksregels
   5. 3.5 Aanlegvergunningen
   6. 3.6 Wijzigingsbevoegdheid
  6. Artikel 4 Bedrijf
   1. 4.1 Bestemmingsbeschrijving
   2. 4.2 Bouwregels
   3. 4.3 Nadere eisen
   4. 4.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 4.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 4.6 Ontheffing van de gebruiksregels
   7. 4.7 Wijzigingsbevoegdheid
  7. Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf
   1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2 Bouwregels
  8. Artikel 6 Cultuur en Ontspanning
   1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2 Bouwregels
   3. 6.3 Nadere eisen
   4. 6.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 6.5 Wijzigingsbevoegdheid
  9. Artikel 7 Detailhandel
   1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2 Bouwregels
   3. 7.3 Nadere eisen
   4. 7.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 7.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 7.6 Wijzigingsbevoegdheid
  10. Artikel 8 Detailhandel - Detailhandel in volumineuze goederen
   1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2 Bouwregels
   3. 8.3 Nadere eisen
   4. 8.4 Specifieke gebruiksregels
   5. 8.5 Wijzigingsbevoegdheid
  11. Artikel 9 Dienstverlening
   1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2 Bouwregels
   3. 9.3 Nadere eisen
   4. 9.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 9.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 9.6 Wijzigingsbevoegdheid
  12. Artikel 10 Gemengd
   1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2 Bouwregels
   3. 10.3 Nadere eisen
   4. 10.4 Specifieke gebruiksregels
   5. 10.5 Ontheffing van de gebruiksregels
   6. 10.6 Wijzigingsbevoegdheid
  13. Artikel 11 Groen
   1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 11.2 Bouwregels
   3. 11.3 Aanlegvergunning
  14. Artikel 12 Horeca
   1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 12.2 Bouwregels
   3. 12.3 Nadere eisen
   4. 12.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 12.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 12.6 Wijzigingsbevoegdheid
  15. Artikel 13 Kantoor
   1. 13.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 13.2 Bouwregels
   3. 13.3 Nadere eisen
   4. 13.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 13.5 Wijzigingsbevoegdheid
  16. Artikel 14 Maatschappelijk
   1. 14.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 14.2 Bouwregels
   3. 14.3 Nadere eisen
   4. 14.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 14.5 Specifieke gebruiksregels
   6. 14.6 Wijzigingsbevoegdheid
  17. Artikel 15 Sport
   1. 15.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 15.2 Bouwregels
   3. 15.3 Nadere eisen
   4. 15.4 Ontheffing van de bouwregels
   5. 15.5 Wijzigingsbevoegdheid
  18. Artikel 16 Tuin
   1. 16.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 16.2 Bouwregels
   3. 16.3 Ontheffing van de bouwregels
  19. Artikel 17 Verkeer – Verblijfsgebied
   1. 17.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 17.2 Bouwregels
  20. Artikel 18 Verkeer - Wegverkeer
   1. 18.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 18.2 Bouwregels
  21. Artikel 19 Water
   1. 19.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 19.2 Bouwregels
  22. Artikel 20 Wonen
   1. 20.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 20.2 Bouwregels
   3. 20.3 Specifieke gebruiksregels
   4. 20.4 Wijzigingsbevoegdheid
  23. Artikel 21 Wonen – Bijzonder woongebouw
   1. 21.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 21.2 Bouwregels
   3. 21.3 Specifieke gebruiksregels
  24. Artikel 22 Wonen – Woongebouw
   1. 22.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 22.2 Bouwregels
   3. 22.3 Specifieke gebruiksregels
   4. 22.4 Wijzigingsbevoegdheid
  25. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  26. Artikel 23 Anti-dubbeltelregel
  27. Artikel 24 Algemene aanduidingsregels
   1. 24.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 24.2 Bouwregels
   3. 24.3 Aanlegvergunning
  28. Artikel 25 Algemene ontheffingsregels
  29. Artikel 26 Algemene wijzigingsregels
  30. Artikel 27 Algemene procedureregels
  31. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  32. Artikel 28 Overgangsrecht
   1. 28.1 Overgangsrecht bouwwerken
   2. 28.2 Overgangsrecht gebruik
  33. Artikel 29 Slotregel