Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 17 Verkeer – Verblijfsgebied

 

17.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘verkeer – verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woonstraten;

 2. paden;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. garageboxen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - verblijfsgebied -garageboxen”;

 5. groenvoorzieningen;

 6. speelvoorzieningen;

 7. water,

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

17.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van de in lid 17.1 onder d. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

  1. het aantal garageboxen mag ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer- verblijfsgebied-garageboxen” aangegeven aantal bedragen;

  2. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 2,5 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer is;

  3. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 m bedragen danwel de bestaande bouwhoogte indien deze meer is;

  4. de oppervlakte per garagebox mag niet meer dan 25 m² bedragen.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

  • de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.