Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 19 Water

 

19.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. waterhuishouding;

 2. waterberging;

 3. waterlopen,

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/ of duikers.

 

 

19.2 Bouwregels

 

 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  1. op deze gronden mogen geen steigers worden gebouwd;

  2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan
   2 m bedragen;

  3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.