Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘bedrijf – nutsbedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van openbaar nut, zoals transformatorgebouw-en, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen,

 

met daaraan ondergeschikt;

 1. ontsluitingswegen,

 

met de daarbij behorende:

 1. terreinen;

 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

5.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  1. een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  2. de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan
   2 m bedragen;

  2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.