direct naar inhoud van Bijlagen
Plan: Dijkverbetering Beesel
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0889.OVDijkbeesel-VG01

Bijlagen

Bijlage 3 Ingediende aanvraag_melding

Bijlage 3 Toelichting ingepast VKA

Bijlage 4 Beoordeling afwijkingen

Bijlage 5 Overzichtskaart enkelbestemmingen

Bijlage 6 Overzichtskaart dubbelbestemmingen_1

Bijlage 7 Overzichtskaart dubbelbestemmingen_2

Bijlage 8 M.e.r. beoordelingsbesluit

Bijlage 9 Aanmeldnotitie

Bijlage 10 Bureaustudie archeologie en cultuurhistorie

Bijlage 11 Rapportage verkennend onderzoek archeologie en cultuurhistorie

Bijlage 12 Bureaustudie (water) bodem kwaliteit

Bijlage 13 Verkennend (water) bodemonderzoek

Bijlage 14 Rapportage verkennend (water) bodemonderzoek (veegronde)

Bijlage 15 Bureaustudie CE

Bijlage 16 Bureaustudie Flora en Fauna en ecologie

Bijlage 17 Inventarisatie Flora en Fauna

Bijlage 18 Rapportage effectbeoordeling natuur

Bijlage 19 Rapportage akoestiek

Bijlage 20 AERIUS berekening

Bijlage 21 Kadastrale kaart

Bijlage 22 Kastrale lijst

Kennisgeving

Ontwerp besluit