direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: Binnenstad 2016
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00086-0003

Bijlagen toelichting

Bijlage 1 Overzicht bijlagen en onderzoeksrapporten

Bijlage 1: Overzicht bijlagen en onderzoeksrapportages

Bijlage 2: Verslag vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Bijlage 3: Bedrijven- en Milieu inventarisatie bestemmingsplan "Binnenstad 2016"

Bijlage 4: Bedrijveninventarisatie horeca binnenstad

Bijlage 5: Quickscan cultuurhistorisch waardevolle panden Binnenstad

Bijlage 6: Rapportage akoestisch onderzoek Wet geluidhinder bestemmingsplan "Binnenstad 2016"

Bijlage 7: Rapportage archeologisch onderzoek Klokkenplas 30

Bijlage 8: Rapportage bodemonderzoek Klokkenplas 30

Bijlage 9: Rapportage akoestisch onderzoek Piet Heinstraat 7 t/m 21 "De Stadspoort"