direct naar inhoud van Artikel 18: Algemene wijzigingsregels
Plan: Lelystad - Larserknoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.083811-VG01

Artikel 18: Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

  • a. de bestemming 'Agrarisch' wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' en/of de bestemming 'Verkeer' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch' ten behoeve van het wijzigen van de hoofdstructuur van het gebied, mits:
    • 1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1';
  • b. de bestemmingen 'Agrarisch', 'Bedrijventerrein - 2', 'Groen', 'Verkeer' en/of 'Water' worden gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' en/of de bestemming 'Verkeer' wordt gewijzigd in de bestemmingen 'Agrarisch', 'Bedrijventerrein - 2', 'Groen', 'Verkeer' en/of 'Water' ten behoeve van het wijzigen van de hoofdstructuur van het gebied, mits:
    • 1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2'.