layout blokjes
  1. Plan: Buitenplaats Bergen op Zoom
  2. Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
  3. Status: vastgesteld
  4. IMRO-idn: NL.IMRO.0748.BP0192-0801
Gemeente Bergen op ZoomBijlage 1: Verkennend bodemonderzoek


Bijlage 2: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai


Bijlage 3: Toelichting besluit bestemmingsplan Buitenplaats Bergen op Zoom


Bijlage 4: Externe veiligheid, technische rapportage: bijlage bij groepsrisicoverantwoording


Bijlage 5: Aanvulling bij Externe veiligheid, technische rapportage: bijlage bij groepsrisicoverantwoording


Bijlage 6: Geuronderzoek veehouderijen


Bijlage 7: Quickscan flora en fauna


Bijlage 8: Kaartmateriaal Wateratlas van de provincie Noord-Brabant


Bijlage 9: Situatieschets van de omgeving


Bijlage 10: Toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap


Bijlage 11: Advies brandweer externe veiligheid


Bijlage 12: Brief Inspectie Leefomgeving en Transport


Bijlage 13: Planschadeovereenkomst


Bijlage 14: Overeenkomst inzake meerkosten verkeersafwikkeling in relatie tot Route van den Turf


Bijlage 15: Overeenkomst borging landschappelijke investering