direct naar inhoud van Regels

Landelijk Gebied

Status: Geconsolideerde versie
Idn: NL.IMRO.0342.BPLG0002-0401


 1. DOCUMENT
 2. Artikel 1 Begrippen
 3. Artikel 2 Wijze van meten
 4. Artikel 3 Agrarisch met waarden
 5. Artikel 4 Bedrijf
 6. Artikel 5 Bos - Bostuin
 7. Artikel 6 Bos - Natuur
 8. Artikel 7 Cultuur en Ontspanning
 9. Artikel 8 Cultuur en Ontspanning - De Paltz
 10. Artikel 9 Detailhandel
 11. Artikel 10 Gemengd
 12. Artikel 11 Groen
 13. Artikel 12 Horeca
 14. Artikel 13 Kantoor
 15. Artikel 14 Maatschappelijk
 16. Artikel 15 Maatschappelijk - Detentiecentrum
 17. Artikel 16 Maatschappelijk - Militair oefenterrein
 18. Artikel 17 Maatschappelijk - Militaire zaken
 19. Artikel 18 Natuur - Soesterveen
 20. Artikel 19 Recreatie - Dagrecreatie
 21. Artikel 20 Recreatie - Grote Melmweg 35
 22. Artikel 21 Recreatie - Verblijfsrecreatie - Albertsdorp
 23. Artikel 22 Recreatie - Verblijfsrecreatie - Boslust
 24. Artikel 23 Recreatie - Verblijfsrecreatie - De Birkt
 25. Artikel 24 Recreatie - Verblijfsrecreatie - Eekhoornnest
 26. Artikel 25 Recreatie - Verblijfsrecreatie - Eerste Aanleg
 27. Artikel 26 Recreatie - Verblijfsrecreatie - Het Bossch
 28. Artikel 27 Recreatie - Verblijfsrecreatie - Jachthuis
 29. Artikel 28 Recreatie - Verblijfsrecreatie - Monnickenbosch
 30. Artikel 29 Sport
 31. Artikel 30 Tuin
 32. Artikel 31 Verkeer
 33. Artikel 32 Verkeer - Spoorweg
 34. Artikel 33 Water
 35. Artikel 34 Wonen
 36. Artikel 35 Wonen - Gestapeld
 37. Artikel 36 Leiding - Hoogspanning
 38. Artikel 37 Leiding - Hoogspanningsverbinding
 39. Artikel 38 Leiding - Riool
 40. Artikel 39 Leiding - Water
 41. Artikel 40 Waarde - Aardkundig monument
 42. Artikel 41 Waarde - Archeologie - Hoge verwachting
 43. Artikel 42 Waarde - Archeologie - Lage verwachting
 44. Artikel 43 Waarde - Archeologie - Middelhoge verwachting
 45. Artikel 44 Waarde - Archeologie - Waardevol gebied 1
 46. Artikel 45 Waarde - Archeologie - Waardevol gebied 2
 47. Artikel 46 Waarde - Cultuurhistorie Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
 48. Artikel 47 Waarde - Ecologie
 49. Artikel 48 Waarde - Landschap
 50. Artikel 49 Waterstaat - Waterbergingsgebied
 51. Artikel 50 Waterstaat - Waterkering
 52. Artikel 51 Anti-dubbeltelregel
 53. Artikel 52 Algemene bouwregels
 54. Artikel 53 Algemene gebruiksregels
 55. Artikel 54 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
 56. Artikel 55 Algemene aanduidingsregels
 57. Artikel 56 Algemene afwijkingsregels
 58. Artikel 57 Algemene wijzigingsregels
 59. Artikel 58 Overige regels
 60. Artikel 59 Overgangsrecht
 61. Artikel 60 Slotregel
Postadres:
Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoon: (035) 6093411
E-mail: postbus2000@soest.nl