Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oldebroek Dorp 2009
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0269.OB102-VG01

Bijlagen bij toelichting

 1. Oldebroek, functioneren van en toekomstmogelijkheden voor de winkelvoorzieningen, MKB Reva B.V. te Apeldoorn, juli 2001
 2. Rapport verkennend bodemonderzoek op het perceel Kerkstraat 5 te Oldebroek, Mateboer Milieutechniek B.V. te Kampen, november 2002
 3. Rapportage verkennend bodemonderzoek nabij de Kerkstraat te Oldebroek, Witteveen+Bos te Deventer, oktober 2003
 4. Geohydrologisch onderzoek plangebied Kerkstraat te Oldebroek, Grontmij Nederland bv te Arnhem, december 2005 
 5. Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen, Centrumplan te Oldebroek, Synthegra Archeologie bv te Zelhem, december 2005 
 6. Actualisatie DPO Oldebroek, MKB Reva te Apeldoorn, februari 2006 
 7. Ecoscan Centrumplan Oldebroek, Tauw bv afdeling Water, Ruimte & Riolering te Deventer, februari 2006 
 8. Notitie externe veiligheid Centrumplan Oldebroek, Tauw bv te Deventer, februari 2006
 9. Notitie geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek, Tauw bv te Deventer, februari 2006 
 10. Notitie vleermuizenonderzoek centrum Oldebroek, Ecogroen Advies BV te Zwolle, juli 2006 
 11. Inventariserend Veldonderzoek, waarderend booronderzoek: Centrumplan te Oldebroek, Synthegra bv te Doetinchem, april 2007 
 12. Verkennend bodemonderzoek centrumplan Oldebroek, Tauw bv afdeling Ruimte & Ondergrond te Deventer, juni 2007 
 13. Notitie actualisatie luchtkwaliteitonderzoek centrumplan Oldebroek, Tauw bv te Deventer, augustus 2007 
 14. Akoestisch onderzoek centrumplan Oldebroek, Tauw bv afdeling Milieu & Veiligheidte Deventer, oktober 2007 
 15. Aanvullende natuurtoets flora en fauna centrumplan Oldebroek, Tauw bv afdeling Water, Ruimte & Riolering te Deventer, oktober 2007 
 16. Notitie samenvatting milieuonderzoeken centrumplan Oldebroek, Tauw bv te Deventer, oktober 2007 
 17. Korte weergave resultaten berekeningen parkeeronderzoek centrum Oldebroek, oktober 2007 
 18. Geotechnisch en geohydrologisch rapport uitbreidingsplan Oldebroek-West, DHV Milieu en Infrastructuur BV te Arnhem, juni 1997 
 19. Riolerings- en drainageplan Oldebroek-West, DHV Oost Nederland BV te Arnhem, januari 1999 
 20. Verkennend bodemonderzoek Uitbreidingslocatie West II te Oldebroek, Raadgevend Ingenieursbureau de Bondt Rijssen bv, juli 2004 
 21. Inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. te Amsterdam, september 2004 
 22. De woningbouwlocatie Oldebroek-West en de Flora- en faunawet, Bureau Schenkeveld te Culemborg, december 2004 
 23. Memo definitieve uitwerking waterberging Fase II, DHV Ruimte en Mobiliteit BV te Arnhem, februari 2005 
 24. Inventarisatie vleermuizen woningbouwlocatie Oldebroek, Adviesbureau Mertens te Bennekom, juli 2005 
 25. Waterhuishoudingsplan Oldebroek West Fase II, DHV Ruimte en Mobiliteit BV te Arnhem, augustus 2005 
 26. Verkennend bodemonderzoek Zuiderzeestraatweg Oldebroek, De Klinker Milieu Adviesbureau te Zutphen, oktober 2006 
 27. Natuurtoets Oldebroek-West II, bureau Schenkeveld te Culemborg, april 2007 
 28. Ontheffing flora- en faunawet, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit te Dordrecht, juli 2007 
 29. Brief van de provincie Gelderland om het bestemmingsplan Oldebroek West II te beschouwen als een basis voor het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dienst Ruimte, Economie en Welzijn van de provincie Gelderland te Arnhem, oktober 2007 
 30. Akoestisch onderzoek bestemmingsplan "Oldebroek-West II", gemeente Oldebroek, november 2007 
 31. Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan "Oldebroek-West II", gemeente Oldebroek, november 2007 
 32. Archeologisch advies Zuiderzeestraatweg 60 te Oldebroek, de heer M. Wispelwey, archeoloog Regio Noordwest-Veluwe 
 33. Rapportage verkennend bodem- en asbestonderzoek Zuiderzeestraatweg 60 te Oldebroek, Witteveen+Bos te Deventer, oktober 2005 
 34. Flora- en faunaonderzoek bij planlocatie Atlantis te Oldebroek, Faunaconsult te Belfeld, juni 2007 
 35. Beleidsnotitie uitgangspunten voor de bouw van één of twee extra woningen binnen de bebouwde kom, gemeente Oldebroek, april 2008 
 36. Woningen en appartementen Zuiderzeestraatweg, Oldebroek - akoestisch onderzoek - Gemeente Oldebroek, BVA Verkeersadviezen te Zwolle, november 2009 
 37. Beeldkwaliteitsplan voormalig jeugdcentrum Atlantis, Witpaard te Zwolle, maart 2010 
 38. Verkennend bodemonderzoek achter Rustenburgsweg 84 te Oldebroek, Grondvitaal BV te Putten, april 2010 
 39. Ruimtelijke onderbouwing bouw seniorenwoning aan de Lage Weide te Oldebroek, Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV te Zenderen, mei 2010 
 40. Beeldkwaliteitplan Oldebroek Centrum, gemeente Oldebroek, maart 2011
 41. Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat te Oldebroek, Mateboer Milieutechniek B.V. te Kampen, april 2011  
 42. Lijst adressen indieners zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Oldebroek Dorp 2009'  
 43. Commentaarnota op zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Oldebroek Dorp 2009' 
 44. Nota ambtshalve wijzigingen gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan 'Oldebroek Dorp 2009'