direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. waterstaatsdoeleinden;
  • c. bruggen, duikers, dammen, met inbegrip van bijbehorende rijwegen voor autoverkeer en fiets- en voetpaden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug';
  • d. oevervoorzieningen, landhoofden, vlonders en steigers.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 6 meter bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 Verbod

Als verboden gebruik als bedoeld in 23.1 van deze regels wordt in ieder geval aangemerkt het gebruik van de in 17.1 genoemde gronden als ligplaats voor woonboten, passagiersvaartuigen, pleziervaartuigen langer dan 12 meter, bedrijfsvaartuigen en vaartuigen.