direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - 3
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 16 Verkeer - 3

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegvoorzieningen;
  • b. geluidwerende voorzieningen;
  • c. een brug of viaduct, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug';
  • d. groenvoorzieningen en water.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 12 meter bedragen, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf.