BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

 

Bijlage 1: Inventarisatie bestaande bedrijven

 

Bijlage 2: Externe veiligheid Soest Midden en Zuid

 

Bijlage 3: Verantwoording groepsrisico

 

Bijlage 4: Adviesnota voorontwerp

 

Bijlage 5: Nota van inspraak en vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro mbt bestemmingsplan Soest Midden en Zuid

 

Bijlage 6: Adviesnota ontwerp

 

Bijlage 7: Nota van zienswijzen, Nota van beantwoording en Memo van 14 december 2011

 

Bijlage 8: Adviesnota vaststelling

 

Bijlage 9: Vaststellingbesluit

 

Bijlage 10: Uitspraak van Raad van State