direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen;
 • b. kantoren;

met de daarbij behorende:

 • c. voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Dubbelbestemmingen
4.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Leiding - Gas' zijn deze gronden primair bestemd voor gastransportleiding en is het bepaalde in Artikel 15 (Leiding - Gas) van toepassing.

4.2.2

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

4.3 Bouwregels
4.3.1

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. per bouwvlak mag niet meer dan één woning worden gebouwd;
 • c. de inhoud van een woning bedraagt maximaal 1.000 m³; indien de bestaande inhoud groter is geldt de bestaande inhoud als maximale maat;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen;
4.3.2

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • b. indien de gebouwen en de overkappingen niet in de erfscheiding worden gebouwd dient de afstand tot de erfscheiding ten minste 1,00 meter te bedragen;
 • c. de maximum oppervlakte van bijgebouwen bedraagt 50% van het oppervlak van het zij- en achtererf tot een maximum oppervlakte van 50 m2; dan wel bij een zij- en achtererf groter dan 100 m2 niet meer dan 50% van het zij- en achtererf tot een maximum van 75 m2;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3,00 meter bedragen, de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter.
4.3.3

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag, in afwijking van het bepaalde in Artikel 22, ten hoogste 3 meter bedragen.