Gemeente:
Helmond
Plannaam:
BP 't Hout
Status:
Onherroepelijk
IDN naam:
NL.IMRO.0794.1300BP080222-4000
 1. REGELS
  1. ARTIKEL 1 Begrippen
  2. ARTIKEL 2 Wijze van meten
  3. ARTIKEL 3 Agrarisch
  4. ARTIKEL 4 Agrarisch met waarden
  5. ARTIKEL 5 Bedrijf
  6. ARTIKEL 6 Detailhandel
  7. ARTIKEL 7 Gemengd
  8. ARTIKEL 8 Groen
  9. ARTIKEL 9 Horeca
  10. ARTIKEL 10 Kantoor
  11. ARTIKEL 11 Maatschappelijk
  12. ARTIKEL 12 Recreatie
  13. ARTIKEL 13 Sport
  14. ARTIKEL 14 Verkeer
  15. ARTIKEL 15 Verkeer - Verblijfsgebied
  16. ARTIKEL 16 Water
  17. ARTIKEL 17 Wonen
  18. ARTIKEL 18 Leiding - Hoogspanningsverbinding
  19. ARTIKEL 19 Leiding - Gas
  20. ARTIKEL 20 Waarde - Archeologie 1
  21. ARTIKEL 21 Waarde - Archeologie 2
  22. ARTIKEL 22 Waarde - Ecologie
  23. ARTIKEL 23 Antidubbeltelbepaling
  24. ARTIKEL 24 Algemene bouwregels
  25. ARTIKEL 25 Algemene gebruiksregels
  26. ARTIKEL 26 Algemene aanduidingsregels
  27. ARTIKEL 27 Algemene afwijkingsregels
  28. ARTIKEL 28 Algemene wijzigingsregels
  29. ARTIKEL 29 Overige regels
  30. ARTIKEL 30 Overgangsrecht
  31. ARTIKEL 31 Slotregel