direct naar inhoud van Bijlagen bij de regels
Plan: Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0772.80300-0301

Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten

Lijst van bedrijfsactiviteiten bij de regels van het bestemmingsplan  Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017

SBI-
code  
Nr   Omschrijving   Afstanden in meters   Cate-gorie  
      geur
 
stof   geluid   gevaar
 
grootste
afstand  
 
01   -   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW              
011,012,
013  
  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)  
011, 012,
013, 016  
0   Tuinbouw:              
011, 012, 013   1   - bedrijfsgebouwen   10   10   30 C   10   30   2  
011, 012, 013   2   - kassen zonder verwarming   10   10   30 C   10   30   2  
011, 012, 013   3   - kassen met gasverwarming   10   10   30 C   10   30   2  
0113   4   - champignonkwekerijen (algemeen)   30   10   30 C   10   30   2  
0113   5   - champignonkwekerijen met mestfermentatie   100   10   30 C   10   100   3.2  
0163   6   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven   30   10   30 C   10   30   2  
011   7   - witlofkwekerijen (algemeen)   30   10   30 C   10   30   2  
0141, 0142     Fokken en houden van rundvee   100   30   30 C   0   100   3.2  
0143, 0145   0   Fokken en houden van overige graasdieren:              
0143   1   - paardenfokkerijen   50   30   30 C   0   50   3.1  
0145   2   - overige graasdieren   50   30   30 C   0   50   3.1  
0146     Fokken en houden van varkens   200   30   50 C   0   200 D   4.1  
0147   0   Fokken en houden van pluimvee:              
0147   1   - legkippen   200   30   50 C   0   200 D   4.1  
0147   2   - opfokkippen en mestkuikens   200   30   50 C   0   200   4.1  
0147   3   - eenden en ganzen   200   50   50 C   0   200   4.1  
0147   4   - overig pluimvee   100   30   50 C   0   100 D   3.2  
0149   0   Fokken en houden van overige dieren:              
0149   1   - nertsen en vossen   200   30   30 C   0   200   4.1  
0149   2   - konijnen   100   30   30 C   0   100   3.2  
0149   3   - huisdieren   30   0   50 C   10   50   3.1  
0149   4   - maden, wormen e.d.   100   0   30 C   10   100   3.2  
0149   5   - bijen   10   0   30 C   10   30   2  
0149   6   - overige dieren   30   10   30 C   0   30 D   2  
0150     Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief)   100   30   30 C   0   100   3.2  
016   0   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:              
016   1   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m2   30   10   50   10   50 D   3.1  
016   2   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. <= 500 m2   30   10   30   10   30   2  
016   3   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven:
b.o. > 500 m2  
30   10   50   10   50   3.1  
016   4   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven:
b.o. <= 500 m2  
30   10   30   10   30   2  
0162     KI-stations   30   10   30 C   0   30   2  
03   -   VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN              
                 
0312     Binnenvisserijbedrijven   50   0   50 C   10   50   3.1  
032   0   Vis- en schaaldierkwekerijen:              
032   1   - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven   100   30   50 C   0   100   3.2  
032   2   - visteeltbedrijven   50   0   50 C   0   50   3.1  
08   -   WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT E.D.              
0812   0   Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):              
0812   1   - algemeen   10   100   200   10   200 D   4.1  
0812   2   - steenbrekerijen   10   200   700 Z   10   700   5.2  
10, 11   -   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN              
101, 102   0   Slachterijen en overige vleesverwerking:              
101, 102   1   - slachterijen en pluimveeslachterijen   100   0   100 C   50 R   100 D   3.2  
101   2   - vetsmelterijen   700   0   100 C   30   700   5.2  
101   3   - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval   300   0   100 C   50 R   300   4.2  
101   4   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:
p.o. > 1000 m2  
100   0   100 C   50 R   100   3.2  
101   5   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:
p.o. <= 1000 m2  
50   0   50 C   30   50   3.1  
101   6   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:
p.o. <= 200 m2  
30   0   50   10   50   3.1  
101, 102   7   - loonslachterijen   50   0   50   10   50   3.1  
108   8   - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant- en klaarmaaltijden p.o. < 2.000 m2   50   0   50   10   50   3.1  
102   0   Visverwerkingsbedrijven:              
102   1   - drogen   700   100   200 C   30   700   5.2  
102   2   - conserveren   200   0   100 C   30   200   4.1  
102   3   - roken   300   0   50 C   0   300   4.2  
102   4   - verwerken anderszins: p.o. > 1000 m2   300   10   50 C   30   300 D   4.2  
102   5   - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m2   100   10   50   30   100   3.2  
102   6   - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2   50   10   30   10   50   3.1  
1031   -   Aardappelproductenfabrieken:              
1031   1   - vervaardiging van aardappelproducten   300   30   200 C   50 R   300   4.2  
1031   2   - vervaardiging van snacks met p.o, < 2.000 m2   50   10   50   50 R   50   3.1  
1032, 1039   0   Groente- en fruitconservenfabrireken:              
1032, 1039   1   - jam   50   10   100 C   10   100   3.2  
1032, 1039   2   - groente algemeen   50   10   100 C   10   100   3.2  
1032, 1039   3   - met koolsoorten   100   10   100 C   10   100   3.2  
1032, 1039   4   - met drogerijen   300   10   200 C   30   300   4.2  
1032, 1039   5   - met uienconservering (zoutinleggerij)   300   10   100 C   10   300   4.2  
104101   0   Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke olieën en vetten:              
104101   1   - p.c. < 250.000 t/j   200   30   100 C   30 R   200   4.1  
104101   2   - p.c. > 250.000 t/j   300   50   300 CZ   50 R   300   4.2  
104101   0   Raffinage van plantaardige en dierlijke olieën en vetten:              
104102   1   - p.c. < 250.000 t/j   200   10   100 C   100 R   200   4.1  
104101   2   - p.c. >= 250.000 t/j   300   10   300 CZ   200 R   300   4.2  
1042   0   Margarinefabrieken:              
1042   1   - p.c. < 250.000 t/j   100   10   200 C   30 R   200   4.1  
1042   2   - p.c. >= 250.000 t/j   200   10   300 CZ   50 R   300   4.2  
1051   0   Zuivelproductenfabrieken:              
1051   1   - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u   200   100   500 CZ   50 R   500   5.1  
1051   2   - geconcentreerde producten, verdamp.cap. >= 20 t/u   200   30   500 CZ   50 R   500   5.1  
1051   3   - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j   50   0   100 C   50 R   100   3.2  
1051   4   - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j   100   0   300 CZ   50 R   300   4.2  
1051   5   - overige zuivelproductenfabrieken   50   50   300 C   50 R   300   4.2  
1052   1   Consumptie-ijsfabrieken p.o. > 200 m2   50   0   100 C   50 R   100   3.2  
1052   2   - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2   10   0   30   0   30   2  
1061   0   Meelfabrieken:              
1061   1   - p.c. >= 500 t/u   200   100   300 CZ   100 R   300   4.2  
1061   2   - p.c. < 500 t/u   100   50   200 C   50 R   200   4.1  
1061     Grutterswarenfabrieken   50   100   200 C   50   200 D   4.1  
1062   0   Zetmeelfabrieken:              
1062   1   - p.c. < 10 t/u   200   50   200 C   30 R   200   4.1  
1062   2   - p.c. >= 10 t/u   300   100   300C Z   50 R   300   4.2  
1091   -   Veevoerfabrieken:              
1091   1   - destructiebedrijven   700   30   200 C   50   700 D   5.2  
1091   2   - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek   700   100   100 C   30 R   700 D   5.2  
1091   3   - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water   300   100   200 C   30   300   4.2  
1091   4   - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water   700   200   300 CZ   50   700   5.2  
1091   5   - mengvoeder, p.c. < 100 t/u   200   50   200C   30   200   4.1  
1091   6   - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u   300   100   300 CZ   50 R   300   4.2  
1092     Vervaardiging van voer voor huisdieren   200   100   200 C   30   200   4.1  
1071   0   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:              
1071   1   - v.c. < 2500 kg meel/week   30   10   30 C   10   30   2  
1071   2   - v.c. >= 2500 kg meel/week   100   30   100 C   30   100   3.2  
1072     Banket-, biscuit- en koekfabrieken   100   10   100 C   30   100   3.2  
1081   0   Suikerfabrieken:              
1081   1   - v.c. < 2.500 t/j   500   100   300 C   100 R   500   5.1  
1081   2   - v.c. >= 2.500 t/j   1000   200   700 CZ   200 R   1000   5.3  
10821   0   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:              
10821   1   - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m2   500   50   100   50 R   500   5.1  
10821   2   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m2   100   30   50   30   100   3.2  
10821   3   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2   30   10   30   10   30   2  
10821   4   - suikerwerkfabrieken met suiker branden   300   30   50   30 R   300   4.2  
10821   5   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden:
p.o. > 200 m2  
100   30   50   30 R   100   3.2  
10821   6   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden:
p.o. <= 200 m2  
30   10   30   10   30   2  
1073     Deegwarenfabrieken   50   30   10   10   50   3.1  
1083   0   Koffiebranderijen en theepakkerijen:              
1083   1   - koffiebranderijen   500   30   200 C   10   500 D   5.1  
1083   2   - theepakkerijen   100   10   30   10   100   3.2  
108401     Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden   200   30   50   10   200   4.1  
1089     Vervaardiging van overige voedingsmiddelen   200   30   50   30   200 D   4.1  
1089     Bakkerijgrondstoffenfabrieken   200   50   50   50 R   200   4.1  
1089   0   Soep- en soeparomafabrieken:              
1089   1   - zonder poederdrogen   100   10   50   10   100   3.2  
1089   2   - met poederdrogen   300   50   50   50 R   300   4.2  
1089     Bakmeel- en puddingpoederfabrieken   200   50   50   30   200   4.1  
110101     Destilleerderijen en likeurstokerijen   300   30   200 C   30   300   4.2  
110102   0   Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:              
110102   1   - p.c. < 5.000 t/j   200   30   200 C   30 R   200   4.1  
110102   2   - p.c. >= 5.000 t/j   300   50   300 C   50 R   300   4.2  
1102 t/m 1104     Vervaardiging van wijn, cider e.d.   10   0   30 C   0   30   2  
1105     Bierbrouwerijen   300   30   100 C   50 R   300   4.2  
1106     Mouterijen   300   50   100 C   30   300   4.2  
1107     Mineraalwater- en frisdrankfabrieken   10   0   100   50 R   100   3.2  
12   -   VERWERKING VAN TABAK              
120     Tabakverwerkende industrie   200   30   50 C   30   200   4.1  
13   -   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL              
131     Bewerken en spinnen van textielvezels   10   50   100   30   100   3.2  
132   0   Weven van textiel:              
132   1   - aantal weefgetouwen < 50   10   10   100   0   100   3.2  
132   2   - aantal weefgetouwen >= 50   10   30   300 Z   50   300   4.2  
133     Textielveredelingsbedrijven   50   0   50   10   50   3.1  
139     Vervaardiging van textielwaren   10   0   50   10   50   3.1  
1393     Tapijt-, kokos- en vloetmattenfabrieken   100   30   200   10   200   4.1  
139, 143     Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   0   10   50   10   50   3.1  
14   -   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT              
141     Vervaardiging kleding van leer   30   0   50   0   50   3.1  
141     Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10   30   2  
142, 151     Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont   50   10   10   10   50   3.1  
15   -   VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN
(EXCL. KLEDING)  
           
151, 152     Lederfabrieken   300   30   100   10   300   4.2  
151     Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)   50   10   30   10   50D   3.1  
152     Schoenenfabrieken   50   10   50   10   50   3.1  
16   -   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.              
16101     Houtzagerijen   0   50   100   50 R   100   3.2  
16102   0   Houtconserveringsbedrijven:              
16102   1   - met creosootolie   200   30   50   10   200   4.1  
16102   2   - met zoutoplossingen   10   30   50   10   50   3.1  
1621     Fineer- en plaatmaterialenfabrieken   100   30   100   10   100   3.2  
162   0   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout   0   30   100   0   100   3.2  
162   1   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2   0   30   50   0   50   3.1  
162902     Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0   30   2  
17   -   VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN              
1711     Vervaardiging van pulp   200   100   200 C   50 R   200   4.1  
1712   0   Papier- en kartonfabrieken:              
1712   1   - p.c. < 3 t/u   50   30   50 C   30 C   50   3.1  
1712   2   - p.c. 3 - 15 t/u   100   50   200 CZ   50 R   200   4.1  
1712   3   - p.c. >= 15 t/u   200   100   300 CZ   100 R   300   4.2  
172     Papier- en kartonwarenfabrieken   30   30   100 C   30 R   100   3.2  
17212   0   Golfkartonfabrieken:              
17212   1   - p.c. < 3 t/u   30   30   100 C   30 R   100   3.2  
17212   2   - p.c. >= 3 t/u   50   30   200 CZ   30 R   200   4.1  
58   -   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE
VAN OPGENOMEN MEDIA  
           
581     Uitgeverijen (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
1811     Drukkerijen van dagbladen   30   0   100 C   10   100   3.2  
1812     Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)   30   0   100   10   100   3.2  
18129     Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0   30   2  
1814   A   Grafische afwerking   0   0   10   0   10   1  
1814   B   Binderijen   30   0   30   0   30   2  
1813     Grafische reproductie en zetten   30   0   10   10   30   2  
1814     Overige grafische aktiviteiten   30   0   30   10   30D   2  
182     Reproductiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0   10   1  
19   -   AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN              
19202   A   Smeerolieën- en vettenfabrieken   50   0   100   30 R   100   3.2  
19202   B   Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie   300   0   100   50 R   300   4.2  
19202   C   Aardolieproductenfabrieken n.e.g.   300   0   200   50 R   300D   4.2  
201, 212, 244     Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven   10   10   100   1500   1500 D   6  
20   -   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN              
2011   0   Vervaardiging van industriële gassen:              
2011   1   - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht   10   0   700 CZ   100 R   700   5.2  
2011   2   - overige gassenfabrieken, niet explosief   100   0   500 C   100 R   500   5.1  
2011   3   - overige gassenfabrieken, explosief   100   0   500 C   300 R   500   5.1  
2012     Kleur- en verfstoffenfabrieken   200   0   200 C   200 R   200D   4.1  
2012   0   Anorg, chemische grondtsoffenfabrieken:              
2012   1   - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   100   30   300 C   300 R   300D   4.2  
2012   2   - vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   300   50   500 C   700 R   700 D   5.2  
20141   A0   Organ. chemische grondstoffenfabrieken:              
20141   A1   - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   300   10   200 C   300 R   300D   4.2  
20141   A2   - vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   1000   30   500 C   700 R   1000 D   5.3  
20141   B0   Methanolfabrieken:              
20141   B1   - p.c. < 100.000 t/j   100   0   200 C   100 R   200   4.1  
20141   B2   - p.c. >= 100.000 t/j   200   0   300 CZ   200 R   300   4.2  
20149   0   Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):              
20149   1   - p.c. < 50.000 t/j   300   0   200 C   100 R   300   4.2  
20149   2   - p.c. >= 50.000 t/j   500   0   300 CZ   200 R   500   5.1  
2015     Kustmeststoffenfabrieken   500   300   500 C   500 R   500   5.1  
2016     Kunstharsenfabrieken e.d.   700   30   300 C   500 R   700   5.2  
202   0   Landbouwchemicaliënfabrieken:              
202   1   - fabricage   300   50   100 C   1000 R   1000   5.3  
202   2   - formulering en afvullen   100   10   30 C   500 R   500 D   5.1  
203     Verf-, lak- en vernisfabrieken   300   30   200 C   300 R   300D   4.2  
2110   0   Farmaceutische grondstoffenfabrieken:              
2110   1   - p.c. < 1.000 t/j   200   10   200 C   300 R   300   4.2  
2110   2   - p.c. >= 1.000 t/j   300   10   300 C   500 R   500   5.1  
2120   0   Farmaceutische productenfabrieken:              
2120   1   - formulering en afvullen geneesmiddelen   50   10   50   50 R   50   3.1  
2120   2   - verbandmiddelenfabrieken   10   10   30   10   30   2  
2041     Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken   300   100   200 C   100 R   300   4.2  
2042     Parfumerie- en cosmeticafabrieken   300   30   50 C   50 R   300   4.2  
2051     Kruit-, vuurwerk- en springstoffenfabrieken   30   10   50   1000 V   1000   5.3  
2052   -   Lijm- en plakmiddelenfabrieken:              
2052   1   - zonder dierlijke grondstoffen   100   10   100   50   100   3.2  
2052   2   - met dierlijke grondstoffen   500   30   100   50   500   5.1  
205902     Fotochemische productenfabrieken   50   10   100   50 R   100   3.2  
205903   A   Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken   50   10   50   50 R   50   3.1  
205903   B   Overige chemische productenfabrieken n.e.g.   200   30   100 C   200 R   200 D   4.1  
2060     Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken   300   30   300 C   200 R   300   4.2  
22   -   VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER
EN KUNSTSTOF  
           
221101     Rubberbandenfabrieken   300   50   300 C   100 R   300   4.2  
221102   0   Loopvlakvernieuwingsbedrijven:              
221102   1   - vloeropp. < 100 m2   50   10   30   30   50   3.1  
221102   2   - vloeropp. >= 100 m2   200   50   100   50 R   200   4.1  
2219     Rubber-artikelenfabrieken   100   10   50   50 R   100 D   3.2  
222   0   Kunststofverwerkende bedrijven:              
222   1   - zonder fenolharsen   200   50   100   100 R   200   4.1  
222   2   - met fenolharsen   300   50   100   200 R   300   4.2  
222   3   - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststof bouwmaterialen   50   30   50   30   50   3.1  
23   -   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN              
231   0   Glasfabrieken:              
231   1   - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j   30   30   100   30   100   3.2  
231   2   - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j   30   100   300 CZ   50 R   300   4.2  
231   3   - glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j   300   100   100   30   300   4.2  
231   4   - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j   500   200   300 CZ   50 R   500   5.1  
231     Glasbewerkingsbedrijven   10   30   50   10   50   3.1  
232, 234   0   Aardewerkfabrieken:              
232, 234   1   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   10   10   30   10   30   2  
232, 234   2   - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW   30   50   100   30   100   3.2  
233   A   Baksteen en baksteenelementenfabrieken   30   200   200   30   200   4.1  
233   B   Dakpannenfabrieken   50   200   200   100 R   200   4.1  
2351   0   Cementfabrieken:              
2351   1   - p.c. < 100.000 t/j   10   300   500 C   30 R   500   5.1  
2351   2   - p.c. >= 100.000 t/j   30   500   1000CZ   50 R   1000   5.3  
235201   0   Kalkfabrieken:              
235201   1   - p.c. < 100.000 t/j   30   200   200   30 R   200   4.1  
235201   2   - p.c. >= 100.000 t/j   50   500   300 Z   50 R   500   5.1  
235202   0   Gipsfabrieken;              
235202   1   - p.c. < 100.000 t/j   30   200   200   30 R   200   4.1  
235202   2   - p.c. >= 100.000 t/j   50   500   300 Z   50 R   500   5.1  
23611   0   Betonwarenfabrieken:              
23611   1   - zonder persen, triltafels en bekistingtrillers   10   100   200   30   200   4.1  
23611   2   - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d   10   100   300   30   300   4.2  
23611   3   - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d   30   200   700 Z   30   700   5.2  
23612   0   Kalkzandsteenfabrieken:              
23612   1   - p.c. < 100.000 t/j   10   50   100   30   100   3.2  
23612   2   - p.c. >= 100.000 t/j   30   200   300 Z   30   300   4.2  
2362     Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken   50   50   100   30   100   3.2  
2363, 2364   0   Betonmortelcentrales:              
2363, 2364   1   - p.c. < 100 t/u   10   50   100   100 R   100   3.2  
2363, 2364   2   - p.c >= 100 t/u   30   200   300 Z   50 R   300   4.2  
2365, 2369   0   Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips):              
2365, 2369   1   - p.c. < 100 t/d   10   50   100   50 R   100   3.2  
2365, 2369   2   - p.c. >= 100 t/d   30   200   300 Z   200 R   300   4.2  
237   0   Natuursteenbewerkingsbedrijven:              
237   1   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2   10   30   100   0   100 D   3.2  
237   2   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2   10   30   50   0   50   3.1  
237   3   - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j   10   100   300   10   300   4.2  
237   4   - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j   30   200   700 Z   10   700   5.2  
2391     Slijp- en polijstmiddelenfabrieken   10   30   50   10   50 D   3.1  
2399   A0   Bitumineuze materialenfabrieken:              
2399   A1   - p.c. < 100 t/u   300   100   100   30   300   4.2  
2399   A2   - p.c. >= 100 t/u   500   200   200 Z   50   500   5.1  
2399   B0   Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):              
2399   B1   - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j   100   200   300 CZ   30   300   4.2  
2399   B2   - overige isolatiematerialen   200   100   100 C   50   200   4.1  
2399   C   Minerale productenfabrieken n.e.g.   50   50   100   50   100 D   3.2  
2399   D0   Asfaltcentrales p.c. < 100 ton/uur   100   50   200   30   200   4.1  
2399   D1   - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur   200   100   300 Z   50   300   4.2  
24   -   VERVAARDIGING VAN METALEN              
241   0   Ruwijzer- en staalfabrieken:              
241   1   - p.c. < 1.000 t/j   700   500   700   200 R   700   5.2  
241   2   - p.c. >= 1.000 t/j   1500   1000   1500CZ   300 R   1500   6  
245   0   IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:              
245   1   - p.o. < 2.000 m2   30   30   500   30   500   5.1  
245   2   - p.o. >= 2.000 m2   50   100   1000 Z   50 R   1000   5.3  
243   0   Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:              
243   1   - p.o. < 2.000 m2   30   30   300   30   300   4.2  
243   2   - p.o. >= 2.000 m2   50   50   700 Z   50 R   700   5.2  
244   A0   Non-ferro-metaalfabrieken:              
244   A1   - p.c. < 1.000 t/j   100   100   300   30 R   300   4.2  
244   A2   - p.c. >= 1.000 t/j   200   300   700 Z   50 R   700   5.2  
244   B0   Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:              
244   B1   - p.o. < 2.000 m2   50   50   500   50 R   500   5.1  
244   B2   - p.o. >= 2.000 m2   200   100   1000 Z   100 R   1000   5.3  
2451, 2452   0   IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen:              
2451, 2452   1   - p.c. < 4.000 t/j   100   50   300 C   30 R   300   4.2  
2451, 2452   2   - p.c. >= 4.000 t/j   200   100   500 CZ   50 R   500   5.1  
2453, 2454   0   Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen:              
2453, 2454   1   - p.c. < 4.000 t/j   100   50   300 C   30 R   300   4.2  
2453, 2454   2   - p.c. >= 4.000 t/j   200   100   500 CZ   50 R   500   5.1  
25, 31   -   VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDDELEN)              
251, 331   0   Constructiewerkplaatsen:              
251, 331   1   - gesloten gebouw   30   30   100   30   100   3.2  
251, 331   1a   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2   30   30   50   10   50   3.1  
251, 331   2   - in open lucht, p.o. < 2.000 m2   30   50   200   30   200   4.1  
251, 331   3   - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2   50   200   300 Z   30   300   4.2  
2529, 3311   0   Tank- en reservoirbouwbedrijven:              
2529, 3311   1   - p.o. < 2.000 m2   30   50   300   30 R   300   4.2  
2529, 3311   2   - p.o. >= 2.000 m2   50   100   500 Z   50 R   500   5.1  
2521, 2530, 3311     Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels   30   30   200   30   200   4.1  
255, 331   A   Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven   10   30   200   30   200   4.1  
255, 331   B   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.   50   30   100   30   100 D   3.2  
255, 331   B1   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2   30   30   50   10   50 D   3.1  
2561, 3311   0   Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:              
2561, 3311   1   - algemeen   50   50   100   50   100   3.2  
2561, 3311   10   - stralen   30   200   200   30   200 D   4.1  
2561, 3311   11   - metaalharden   30   50   100   50   100 D   3.2  
2561, 3311   12   - lakspuiten en moffelen   100   30   100   50 R   100 D   3.2  
2561, 3311   2   - scoperen (opspuiten van zink)   50   50   100   30 R   100 D   3.2  
2561, 3311   3   - thermisch verzinken   100   50   100   50   100   3.2  
2561, 3311   4   - thermisch vertinnen   100   50   100   50   100   3.2  
2561, 3311   5   - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)   30   50   100   30   100   3.2  
2561, 3311   6   - anodiseren, eloxeren   50   10   100   30   100   3.2  
2561, 3311   7   - chemische oppervlaktebehandeling   50   10   100   30   100   3.2  
2561, 3311   8   - emailleren   100   50   100   50 R   100   3.2  
2561, 3311   9   - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen e.d.)   30   30   100   50   100   3.2  
2562, 3311   1   Overige metaalbewerkende industrie   10   30   100   30   100 D   3.2  
2562, 3311   2   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m2   10   30   50   10   50 D   3.1  
259, 331   A0   Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:              
259, 331   A1   - p.o. < 2.000 m2   30   50   200   30   200   4.1  
259, 331   A2   - p.o. >= 2.000 m2   50   100   500 Z   30   500   5.1  
269, 331   B   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.   30   30   100   30   100   3.2  
259, 331   B   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig p.o. < 200 m2   30   30   50   10   50   3.1  
27, 28, 33   -   VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN              
27, 28, 33   0   Machine- en apparatenfabrieken:              
27, 28, 33   1   - p.o. < 2.000 m2   30   30   100   30   100 D   3.2  
27, 28, 33   2   - p.o. >= 2.000 M2   50   30   200   30   200 D   4.1  
28, 33   3   - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW   50   30   300 Z   30   300 D   4.2  
26, 28, 33   -   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS              
26, 28, 33   A   Kantoormachines- en computerfabrieken   30   10   30   10   30   2  
26, 27, 33   -   VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN              
271, 331     Elektromotoren- en generatorenfabrieken   200   30   30   50   200   4.1  
271, 273     Schakel- en installatiemateriaalfabrieken   200   10   30   50   200   4.1  
273     Elektrische draad- en kabelfabrieken   100   10   200   100 R   200 D   4.1  
272     Accumulatoren- en batterijenfabrieken   100   30   100   50   100   3.2  
274     Lampenfabrieken   200   30   30   300 R   300   4.2  
293     Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10   30   2  
2790     Koelelectrodenfabrieken   1500   300   1000CZ   200 R   1500   6  
26, 33   -   VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN BENODIGDHEDEN              
261, 263, 264, 331     Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.   30   0   50   30   50 D   3.1  
2612     Fabrieken voor gedrukte bedrading   50   10   50   30   50   3.1  
26, 32, 33   -   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN              
26, 32, 33   A   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.   30   0   30   0   30   2  
29   -   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS              
291   0   Autofabrieken en assemblagebedrijven:              
291   1   - p.o. < 10.000 m2   100   10   200 C   30 R   200 D   4.1  
291   2   - p.o. >= 10.000 m2
 
200   30   300 Z   50 R   300   4.2  
29201     Carrosseriefabrieken   100   10   200   30 R   200   4.1  
29202     Aanhangwagen- en opleggerfabrieken   30   10   200   30   200   4.1  
293     Auto-onderdelenfabrieken   30   10   100   30 R   100   3.2  
30   -   VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN
(EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)  
           
301, 3315   0   Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:              
301, 3315   1   - houten schepen   30   30   50   10   50   3.1  
301, 3315   2   - kunststof schepen   100   50   100   50 R   100   3.2  
301, 3315   3   - metalen schepen < 25 m   50   100   200   30   200   4.1  
301, 3315   4   - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW
 
100   100   500 CZ   50   500   5.1  
3831     Scheepssloperijen   100   200   700   100 R   700   5.2  
302, 317   -   Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:              
302, 317   1   - algemeen   50   30   100   30   100   3.2  
302, 317   2   - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
 
50   30   300 Z   30 R   300   4.2  
303, 3316   0   Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:              
303, 3316   1   - zonder proefdraaien motoren   50   30   200   30   200   4.1  
303, 3316   2   - met proefdraaien motoren   100   30   1000 Z   100 R   1000   5.3  
309     Rijwiel- en motorrijwielfabrieken   30   10   100   30 R   100   3.2  
3099     Transportmiddelenindustrie n.e.g.   30   30   100   30   100 D   3.2  
31   -   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.              
310   1   Meubelfabrieken   50   50   100   30   100 D   3.2  
9524   2   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   0   10   10   0   10   1  
321     Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10   30   2  
322     Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10   30   2  
323     Sportartikelenfabrieken   30   10   50   30   50   3.1  
324     Speelgoedartikelenfabrieken   30   10   50   30   50   3.1  
32991     Sociale werkvoorziening   0   30   30   0   30   2  
32999     Vervaardiging van overige goederen n.e.g.   30   10   50   30   50 D   3.1  
38   -   VOORBEREIDING TOT RECYCLING              
383201     Metaal- en autoschredders   30   100   500 Z   30   500   5.1  
383202   A0   Puinbrekerijen en -malerijen:              
383202   A1   - v.c. < 100.000 t/j   30   100   300   10   300   4.2  
383202   A2   - v.c. >= 100.000 t/j   30   200   700   10   700   5.2  
383202   B   Rubberregeneratiebedrijven   300   50   100   50 R   300   4.2  
383202   C   Afvalscheidingsinstallaties   200   200   300 C   50   300   4.2  
35   -   PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER              
35   A0   Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)
 
           
35   A1   - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth   100   700   700 CZ   200   700   5.2  
35   A2   - oliegestookt, thermisch vermogen >= 75 MWth
 
100   100   500 CZ   100   500   5.1  
35   A3   - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth   100   100   500 CZ   100 R   500   5.1  
35   A4   - kerncentrales met koeltorens   10   10   500 C   1500   1500 D   6  
35   A5   - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth   30   30   500 CZ   100 R   500   5.1  
35   B0   bio-energieinstallaties elektrisch vermogen
< 50 MWe:  
           
35   B1   - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie   100   50   100   30 R   100   3.2  
35   B2   - vergisting, verbranding en vergassing van
overige biomassa  
50   50   100   30 R   100   3.2  
35   C0   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:              
35   C1   - < 10 MVA   0   0   30 C   10   30   2  
35   C2   - 10 - 100 MVA   0   0   50 C   30   50   3.1  
35   C3   - 100 - 200 MVA   0   0   100C   50   100   3.2  
35   C4   - 200 - 1000 MVA   0   0   300 CZ   50   300   4.2  
35   C5   - >= 1000 MVA   0   0   500 CZ   50   500   5.1  
35   D0   Gasdistributiebedrijven:              
35   D1   - gascompressorstations vermogen < 100 MW   0   0   300 C   100   300   4.2  
35   D2   - gascompressorstations vermogen >= 100 MW
 
0   0   500 C   200 R   500   5.1  
35   D3   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, cat. A   0   0   10 C   10   10   1  
35   D4   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   0   0   30 C   10   30   2  
35   D5   - gasontvang- en verdeelstations, cat. D   0   0   50C   50 R   50   3.1  
35   E0   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:              
35   E1   - stadsverwarming   30   10   100 C   50   100   3.2  
35   E2   - blokverwarming   10   0   30 C   10   30   2  
36   -   WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER              
36   A0   Waterwinning-/bereiding bedrijven:              
36   A1   - met chloorgas   50   0   50 C   1000 R   1000 D   5.3  
36   A2   - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling   10   0   50 C   30   50   3.1  
36   B0   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:              
36   B1   - < 1 MW   0   0   30 C   10   30   2  
36   B2   - 1 - 15 MW   0   0   100 C   10   100   3.2  
36   B3   - >= 15 MW   0   0   300 C   10   300   4.2  
41, 42, 43   -   BOUWNIJVERHEID              
41, 42, 43   0   Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2   10   30   100   10   100   3.2  
41, 42, 43   1   - bouwbedrijven algemeen: b.o <= 2.000 m2   10   30   50   10   50   3.1  
41, 42, 43   2   Aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o. > 1000 m2  
10   30   50   10   50   3.1  
41, 42, 43   3   - aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o. < 1000 m2  
0   10   30   10   30   2  
45, 47   -   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTOR- FIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS              
451, 452, 454     Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   10   0   30   10   30   2  
451     Groothandel in vrachtauto's (incl. import)   10   10   100   10   100   3.2  
45204   A   Autoplaatwerkerijen   10   30   100   10   100   3.2  
45204   B   Autobeklederijen   0   0   10   10   10   1  
45204   C   Autospuitinrichtingen   50   30   30   30 R   50   3.1  
45205     Autowasserijen   10   0   30   0   30   2  
453     Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accesoires   0   0   30   10   30   2  
473   0   Benzineservicestations:              
473   1   - met LPG > 1000 m3/jr   30   0   30   200 R   200   4.1  
473   2   - met LPG < 1000 m3/jr   30   0   30   50 R   50   3.1  
473   3   - zonder LPG   30   0   30   10   30   2  
46   -   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING              
                 
4621   0   Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders   30   30   50   30 R   50   3.1  
4621   1   Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer   100   100   300 Z   50 R   300   4.2  
4622     Groothandel in bloemen en planten   10   10   30   0   30   2  
4623     Groothandel in levende dieren   50   10   100 C   0   100   3.2  
4624     Groothandel in huiden, vellen en leder   50   0   30   0   50   3.1  
46217, 4631     Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen   30   10   30   50 R   50   3.1  
4632, 4633     Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsolieën   10   0   30   50 R   50   3.1  
4634     Groothandel in dranken   0   0   30   0   30   2  
4635     Groothandel in tabaksproducten   10   0   30   0   30   2  
4636     Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0   30   2  
4637     Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0   30   2  
4638, 4639     Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10   30   2  
464, 46733     Groothandel in overige consumentenartikelen   10   10   30   10   30   2  
46499   0   Groothandel in vuurwerk en munitie:              
46499   1   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   10   0   30   10 V   30   2  
46499   2   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton   10   0   30   50 V   50   3.1  
46499   3   - professioneel vuurwerk, netto expl.massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk)   10   0   30   500 V   500   5.1  
46499   4   professioneel vuurwerk, netto expl.massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton   10   0   30   1000 V   1000   5.3  
46499   5   - munitie   0   0   30   30   30   2  
46711   0   Groothandel in vaste brandstoffen:              
46711   1   - klein, lokaal verzorgingsgebied   10   50   50   30   50   3.1  
46711   2   - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2   50   500   500 Z   100   500   5.1  
46712   0   Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:              
46712   1   - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3   50   0   50   200 R   200 D   4.1  
46712   2   - vloeistoffen, o.c >= 100.000 m3   100   0   50   500 R   500 D   5.1  
46712   3   - tot vloeistof verdichte gassen   50   0   50   300 R   300 D   4.2  
46713     Groothandel in minerale olieproducten (excl. brandstoffen)   100   0   30   50   100   3.2  
46721   0   Groothandel in metaalertsen:              
46721   1   - opslag opp. < 2.000 m2   30   300   300   10   300   4.2  
46721   2   - opslag opp. >= 2.000 m2   50   500   700 Z   10   700   5.2  
46722, 46723     Groothandel in metalen en -halffabrikaten   0   10   100   10   100   3.2  
4673   0   Groothandel in hout en bouwmaterialen:              
4673   1   - algemeen: b.o. > 2.000 m2   0   10   50   10   50   3.1  
4673   2   - algemeen: b.o. <= 2.000 m2   0   10   30   10   30   2  
46735   4   zand en grind:              
46735   5   - algemeen: b.o. > 200 m2   0   30   100   0   100   3.2  
46735   6   - algemeen: b.o. <= 200 m2   0   10   30   0   30   2  
4674   0   Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:              
4674   1   - algemeen: b.o. > 2.000 m2   0   0   50   10   50   3.1  
4674   2   - algemeen: b.o. < = 2.000 m2   0   0   30   0   30   2  
46751     Groothandel in chemische producten   50   10   30   100 R   100 D   3.2  
46752     Groothandel in kunstmeststoffen   30   30   30   30 R   30   2  
4676     Groothandel in overige intermediaire goederen   10   10   30   10   30   2  
4677   0   Autosloperijen: b.o. > 1000 m2   10   30   100   30   100   3.2  
4677   1   - autosloperijen: b.o. <= 1000 m2   10   10   50   10   50   3.1  
4677   0   Overige groothandel in afval en schroot:
b.o. > 1000 m2  
10   30   100   10   100 D   3.2  
4677   1   - overige groothandel in afval en schroot:
b.o. <= 1000 m2  
10   10   50   10   50   3.1  
466   0   Groothandel in machines en apparaten:              
466   1   - machines voor de bouwnijverheid   0   10   100   10   100   3.2  
466   2   - overige   0   10   50   0   50   3.1  
466, 469     Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)   0   0   30   0   30   2  
47   -   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN              
4791     Postorderbedrijven   0   0   50   0   50   3.1  
952     Reparatie t.b.v. partuculieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10   10   1  
55   -   LOGIES, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING              
562     Cateringbedrijven   10   0   30 C   10   30   2  
49   -   VERVOER OVER LAND              
491, 492   0   Spoorwegen:              
493     Taxibedrijven   0   0   30 C   0   30   2  
493     Touringcarbedrijven   10   0   100 C   0   100   3.2  
494   0   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m2   0   0   100 C   30   100   3.2  
494   1   - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m2   0   0   50 C   30   50   3.1  
495     Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   0   0   30 C   10   30 D   2  
50, 51   -   VERVOER OVER WATER/DOOR DE LUCHT              
50, 51   A   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   0   0   10   0   10   1  
52   -   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER              
52242   0   Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:              
52242   1   - containers   0   10   300   50 R   300   4.2  
52242   2   - stukgoederen   0   10   100   50 R   100 D   3.2  
52242   3   - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. < 2.000 M2   30   200   300   30   300   4.2  
52242   4   - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 M2   50   500   700 Z   50   700   5.2  
52242   5   - granen of meelsoorten, v.c. < 500 t/u   50   300   200   50 R   300   4.2  
52242   6   - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u   100   500   300 Z   100 R   500   5.1  
52242   7   - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2   50   300   300   50   300   4.2  
52242   8   - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2   50   500   500 Z   100   500   5.1  
52242   9   - olie, LPG, e.d.   100   0   50   700 R   700   5.2  
52102, 52109   A   Distributiecentra, pak- en koelhuizen   30   10   50 C   50 R   50 D   3.1  
52109   B   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   0   0   30 C   10   30   2  
5221   2   Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)   10   0   100 C   30   100   3.2  
5222     Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   0   0   10   0   10   1  
791     Reisorganisaties   0   0   10   0   10   1  
5229     Expediteurs, cargadoors (kantoren)   0   0   10   0   10 D   1  
53   -   POST EN TELECOMMUNICATIE              
531, 532     Post- en koeriersdiensten   0   0   30 C   0   30   2  
61   A   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10 C   0   10   1  
61   B0   Zendinstallaties:              
61   B1   - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)   0   0   0 C   100   100   3.2  
61   B2   - FM en TV   0   0   0 C   10   10   1  
61   B3   - GSM en UMTS-steunzenders   0   0   0 C   10   10   1  
77   -   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN              
7711     Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10   30   2  
7712, 7739     Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   10   0   50   10   50 D   3.1  
773     Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   10   0   50   10   50 D   3.1  
772     Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10   30 D   2  
62   -   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE              
62   A   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0   10   1  
58, 63   B   Switchhouses   0   0   30 C   0   30   2  
72   -   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK              
721     Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk mits sprake is van voldoende parkeergelegenheid   30   10   30   30 R   30   2  
722     Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek, mits sprake is van voldoende parkeergelegenheid   0   0   10   0   10   1  
63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   -   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING              
63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   A   Overige zakelijke dienstverlening, kantoren
mits sprake is van een bestaand, legaal kantoor of als onderdeel van een bedrijf   
0   0   10   0   10 D   1  
812     Reinigingsbedrijven voor gebouwen   50   10   30   30   50 D   3.1  
74203     Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30 C   10   30   2  
82991     Veilingen voor landbouw- en visserijproducten   50   30   200 C   50 R   200   4.1  
82992     Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0   10   1  
84   -   OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN              
8422     Defensie-inrichtingen   30   30   200 C   100   200 D   4.1  
8425     Brandweerkazernes   0   0   50 C   0   50   3.1  
37, 38, 39   -   MILIEUDIENSTVERLENING              
3700   A0   RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:              
3700   A1   - < 100.000 i.e.   200   10   100 C   10   200   4.1  
3700   A2   - 100.000 - 300.000 i.e.   300   10   200 CZ   10   300   4.2  
3700   A3   - >= 300.000 i.e.   500   10   300 CZ   10   500   5.1  
3700   B   rioolgemalen   30   0   10 C   0   30   2  
381   A   Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.   50   30   50   10   50   3.1  
381   B   Gemeentewerven (afval-inzameldepots)   30   30   50   30 R   50   3.1  
381   C   Vuiloverslagstations   200   200   300   30   300   4.2  
382   A0   Afvalverwerkingsbedrijven:              
382   A1   - mestverwerking/korrelfabrieken   500   10   100 C   10   500   5.1  
382   A2   - kabelbranderijen   100   50   30   10   100   3.2  
382   A3   - verwerking radio-actief afval   0   10   200 C   1500   1500   6  
382   A4   - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)   50   10   30   10   50   3.1  
382   A5   - oplosmiddelterugwinning   100   0   10   30 R   100 D   3.2  
382   A6   - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW   300   200   300 CZ   50   300 D   4.2  
382   A7   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   10   10   30   30 R   30   2  
382   B   Vuilstortplaatsen   300   200   300   10   300   4.2  
382   C0   Composteerbedrijven:              
382   C1   - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr   300   100   50   10   300   4.2  
382   C2   - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr   700   300   100   30   700   5.2  
382   C3   - belucht v.c. < 20.000 ton/jr   100   100   100   10   100   3.2  
382   C4   - belucht v.c. > 20.000 ton/jr   200   200   100   30   200   4.1  
382   C5   - GFT in gesloten gebouw   200   50   100   100 R   200   4.1  
59   -   CULTUUR,

EN RECREATIE  
           
591, 592, 601, 602     Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30 C   10   30   2  
                 
96   -   OVERIGE DIENSTVERLENING              
96011   A   Wasserijen en strijkinrichtingen   30   0   50 C   30   50   3.1  
96011   B   Tapijtreinigingsbedrijven   30   0   50   30   50   3.1  
96012     Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30 R   30   2  
96013   A   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0   30   2  
96013   B   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0   10   1