direct naar inhoud van Artikel 5 Detailhandel
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 5 Detailhandel

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. kunstwerken
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. objecten van beeldende kunst;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. reclameobjecten;
 • h. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • i. water;
 • j. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen en overkappingen
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen voor wonen;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.