direct naar inhoud van Artikel 40 Wonen - 3
Plan: Zevenkamp en Nesselande
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01

Artikel 40 Wonen - 3

40.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden;
 • b. "Maatschappelijk - 1" op de begane grond tot een maximum van 1000 m2 gelegen aan de Cesar Domelastraat (en grenzend aan de bestemming Maatschappelijk - 1);
 • c. ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven functieaanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage toegestaan;
 • d. 'Waarde - Archeologie - 2 voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
40.2 Bouwregels
40.2.1 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 2', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

40.2.2 Bebouwingsnormen
 • a. dakkapellen zijn uitsluitend toegelaten overeenkomstig bijlage 1 behorend bij Wonen - 3;
 • b. een bijzonderde kapvorm is toegestaan op de volgende adressen: Marius Richtersstraat 2 t/m 42 even nummers; Bernard Toon Gitsstraat 1 t/m 26; Laurens van Kulkstraat 1 t/m 26 Georges van Tongerloohof  10 t/m 14, 16 t/m 19, 21 t/m 24; Gerrit Rietveldstraat 4, 6, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 32, 34, 40, 42, 44, 46;
 • c. een lessenaarsdak is toegestaan op de volgende adressen: Geert Adegeeststraat 2 t/m 42 evenummers; Marius Richtersstraat 48 t/m 80 even nummers; Wout van Heusdensingel 1 t/m 75 oneven nummers; Laan van Avant-Garde 210 t/m 232 even nummers.
40.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten, met uitzondering van de woningen aan de Nelly van Moorselhof 236, Jan Wilspad 42, Cesar Domelastraat 1, Brandingdijk 52, 66, 68, 86, 88, 106, 108, 124, 126, 148, 270, 300 en 152 t/m 204 (even nummers), 212 t/m 262 even nummers), waar een aan huis gebonden beroep/bedrijf is toegestaan met een maximum oppervlakte van 75 m2;
 • b. Bij de woning aan de Nelly van Moorselhof 2d is een aan huis gebonden beroep/bedrijf is toegestaan met een maximum oppervlakte van 176 m2;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.