direct naar inhoud van Artikel 19 Maatschappelijk - 1
Plan: Zevenkamp en Nesselande
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01

Artikel 19 Maatschappelijk - 1

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voorzieningen op het gebied van onderwijs, religie, gezondheidszorg, sportvoorzieningen, sociaal, cultereel, maatschappelijke dienstverlening en Publieke dienstverlening;
  • b. voorzieningen behorend bij bovengenoemde voorzieningen, zoals erf, groen, water, schoolpleinen, schoolwerktuinen, kleedkamers, kantines, parkeerplaatsen, ontsluitingswegen en -paden;
  • c. 'Waarde - Archeologie - 2', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

De bouwhoogte en goothoogte van de gebouwen gelegen in de bestemming aan de Wollefoppenweg 91a mogen niet hoger zijn respectievelijk 9 en 3 meter. Tevens mogen op deze locatie in deze bestemming twee dienstwoningen worden gerealiseerd waarvan de inhoud per dienstwoning niet meer dan 550 m3 mag bedragen.

19.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 2', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.