direct naar inhoud van Artikel 5 Detailhandel - Verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg
Plan: Katwijk Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATkatwijkmidden-va01

Artikel 5 Detailhandel - Verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg;
 • b. bij een dergelijk verkooppunt behorende andere detailhandel;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen-, parkeer-, nutsvoorzieningen en water.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding op de verbeelding aangegeven hoogte;
 • c. de totale oppervlakte van gebouwen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100 voor het bouwperceel.
5.2.2 Luifels en overkappingen
 • a. de bouwhoogte van luifels/overkappingen bedraagt ten hoogste 5 m;
 • b. de oppervlakte van luifels/overkappingen bedraagt ten hoogste 50% van het bestemmingsvlak.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor of ten hoogste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m, waarbij geldt dat per bouwperceel ten hoogste 3 vlaggenmasten worden geplaatst;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel: de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van motorbrandstoffen, bedraagt ten hoogste 50 m².