direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Noordwest, deelgebied 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0001-2002

Artikel 13 Verkeer - Wegverkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hoofdrijbanen;
 • b. verkeersvoorzieningen;
 • c. bermen;
 • d. taluds;
 • e. water;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. kunstwerken;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. geluidwerende voorzieningen.
13.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

 • a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 15 m;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'brug' mag de bouwhoogte van bruggen maximaal 8 m bedragen.
13.3 Specifieke gebruiksregels
13.3.1 Nutsvoorzieningen

Ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorzieningen' zijn nutsvoorzieningen toegestaan.