direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - 2
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 15 Verkeer - 2

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. pleinen;
  • b. fiets- en/of voetpaden;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. bermen;
  • e. water;
  • f. sport- en speelvoorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de hoogte van lichtmasten mag ten hoogste 12 meter bedragen;
  • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 6 meter bedragen.