direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen-4
Plan: Nieuwendam-Noord-Markengouw
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0903BPSTD-OH01

Artikel 15 Wonen-4

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. woonwagens ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
  • b. short stay;
  • c. aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
  • d. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals bergingen en andere nevenruimten, tuinen, water, groenvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en erven.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

15.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels

  • a. maximum aantal woonwagenstandplaatsen: 15;
  • b. de gemiddelde oppervlakte van een standplaats mag niet minder dan 160 m² bedragen;
  • c. bij elke woonwagen mag één berging worden gebouwd tot een oppervlakte van 18 m² en met een bouwhoogte van maximaal 3 m.
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte erfafscheidingen: 2 meter;
  • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.
15.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 15.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

  • a. als verboden gebruik als bedoeld in artikel  22.1 wordt in ieder geval bedoeld de gronden en bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken ten dienste van aan-huis-gebonden-beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot meer dan 40% van het vloeroppervlakte van het hoofdgebouw van de woning.