direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene gebruiksregels
Plan: Nieuwendam-Noord-Markengouw
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0903BPSTD-OH01

Artikel 22 Algemene gebruiksregels

22.1 Algemeen gebruiksverbod

Het is verboden de in Hoofdstuk 2 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

22.2 Gebruiksverbod

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 22.1 wordt in elk geval begrepen:

  • 1. inrichtingen die worden begrepen onder bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
  • 2. detailhandel in volumineuze goederen;
  • 3. opslag en verkoop van motorbrandstoffen;
  • 4. opslag en verkoop van vuurwerk en/of gevaarlijke stoffen;
  • 5. automatenhallen;
  • 6. seksinrichtingen en prostitutiebedrijven;
  • 7. telefoneerinrichting of belhuis;
  • 8. geldwisselkantoren;
  • 9. het opslaan of bergen van gebruikte, afgedankte danwel aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen en/of stoffen en/of materialen behoudens voorzover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gericht gebruik van de grond;
  • 10. het storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voorzover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gericht gebruik van de grond.