direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 5 Bedrijf - verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een bedrijf, zijnde een verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG, met de daarbij behorende detailhandel, bergingen en nevenruimten;
  • b. parkeervoorzieningen;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. verkeersareaal;
  • e. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
  • b. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
  • c. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximale bouwhoogte: 5 meter
5.2.4 Overkapping

Voor gronden ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' geldt dat een overkapping is toegestaan met een maximum bouwhoogte van 5 meter.