direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - gemeentewerf
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 4 Bedrijf - gemeentewerf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - gemeentewerf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een bedrijf, zijnde een gemeentewerf, met de daarbij behorende bergingen en nevenruimten;
  • b. parkeervoorzieningen;
  • c. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 4.1 onder a genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. verkeersareaal;
  • f. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
  • b. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
  • c. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximale bouwhoogte: 5 meter