direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging, waterhuishouding, waterlopen, waterwegen en waterpartijen;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. werken voor de beeldende kunst;
 • d. kunstwerken ten behoeve van de waterhuishouding;
 • e. gebouwd terras ten behoeve van horeca, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van water - aanlegsteiger - 2';
 • f. opstapplaats ten behoeve van passagiersvaart, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduidingen 'specifieke vorm van water - aanlegsteiger - 1' en 'specifieke vorm van water - aanlegsteiger - 2';
 • g. pleziervaartuigen;
 • h. oeververbindingen (bruggen);
 • i. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Op of onder de in 18.1 genoemde gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke vorm van water - aanlegsteiger - 1': 3 meter;
 • b. maximum bouwhoogte ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke vorm van water - aanlegsteiger - 2': 5 meter.
 • c. maximum bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.