direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: HOV-baan De Uithof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPHOVBAANDEUITHOF-VA01

Bijlagen toelichting

(apart bijlagenboek)

Inhoudsopgave:

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Uithoflijn De Uithof

Bijlage 2 Trillingen: trillingseffecten Uithoflijn De Uithof

Bijlage 3 EMC Compensatiesysteem Uithoflijn De Uithof

Bijlage 4 Bodemkwaliteit (water) opstelsporen en bushalte AZU

Bijlage 5 Bodemkwaliteit (water) boogverruiming

Bijlage 6 Ecologie Quickscan verruimde boog

Bijlage 7 Ecologie Quickscan opstelterrein

Bijlage 8 Waterhuishoudkundig plan Uithoflijn De Uithof

Bijlage 9 Archeologisch onderzoek Uithoflijn De Uithof

Bijlage 10 Externe veiligheid adviesnota

Bijlage 11 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Bijlage 12 Risicoanalyse tegemoetkoming in planschade Uithoflijn De Uithof