direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen is het wenselijk een nieuw bestemmingsplan voor Bilthoven Noord vast te stellen. Het algemene doel van het bestemmingsplan Bilthoven Noord is het behoud van de bestaande functies en de bestaande stedenbouwkundige opzet van Bilthoven Noord. Er worden geen grootschalige (of anderszins ingrijpende) functie- of structuurveranderingen mogelijk gemaakt. Dit hoofdstuk geeft een uitleg van de doelstellingen en uitgangspunten van dit bestemmingsplan. In de eerste paragraaf wordt nader ingegaan op de belangrijke kwaliteiten van Bilthoven Noord. De tweede paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke en economische ontwikkelingen die dit bestemmingsplan tijdens de planperiode in goede banen moet leiden. De derde paragraaf bevat de belangrijkste punten uit de stedenbouwkundige visie. Zie Bijlage 3 voor de volledige teksten en beelden van de stedenbouwkundige visie.