direct naar inhoud van Artikel 6 Centrum
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 6 Centrum

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Centrum" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wonen zoals bedoeld in artikel 18 uitsluitend vanaf de tweede bouwlaag (eerste verdieping);
  • b. maatschappelijke functies zoals bedoeld in artikel 11 uitsluitend tot en met de tweede bouwlaag (eerste verdieping);
  • c. detailhandel uitsluitend tot en met de tweede bouwlaag (eerste verdieping);
  • d. horeca a, b en c uitsluitend tot en met de tweede bouwlaag (eerste verdieping);
  • e. dienstverlenende bedrijven uitsluitend tot en met de tweede bouwlaag (eerste verdieping);
  • f. nutsbedrijven;
  • g. voetgangersgebied.
6.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven bouwhoogte uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' uitsluitend overkappingen ten behoeve van een passage zijn toegestaan.
  • b. Op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gronden, ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang', mag op de begane grond tot een hoogte van minimaal 3 meter niet worden gebouwd, tenzij dit ondersteunende constructies betreft.