direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 5 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg" aangewezen gronden zijn bestemd voor

  • a. een benzinestation met bijbehorende voorzieningen, zoals een autowasstraat met dien verstande dat het bruto vloeroppervlak (bvo) van een verkoopruimte niet meer mag bedragen dan 100 m2;

en tevens voor:

  • b. een garagebedrijf ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 4' uitsluitend een luifel mag worden gebouwd.