direct naar inhoud van 7.2 Inspraak en Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

7.2 Inspraak en Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro

De ingekomen overleg- en inloopreacties en de beantwoording van het college zijn opgenomen in de bij dit bestemmingsplan behorende Nota van Beantwoording. Waar de beantwoording leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan, zijn deze in het ontwerp-bestemmingsplan verwerkt.

Het concept-ontwerpbestemmingsplan is voor overleg verzonden naar verschillende overlegpartners. De reacties van deze overlegpartners hebben op geen enkel punt aanleiding gegeven tot het aanpassen van het bestemmingsplan. In de Nota van Beantwoording behorende bij dit bestemmingsplan zijn de ingekomen overlegreacties en de beantwoording hierop opgenomen (zie bijlage 1).