direct naar inhoud van 7.1 Inloopbijeenkomst
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

7.1 Inloopbijeenkomst

Op 15 september 2010 is een inloopbijeenkomst in Emmerschans gehouden. Tijdens deze middag konden geïnteresseerden kennisnemen van het bestemmingsplan en eventueel op het plan reageren. Diverse geïnteresseerden hebben het bestemmingsplan bekeken en één belangstellende heeft schriftelijk gereageerd op het plan. De reactie heeft niet geleid tot aanpassingen van het (ontwerp)bestemmingsplan. Er waren wel veel vragen over de tot nu toe niet gerealiseerde woningen in het gebied Lange Vest/Bolwerk/Hoornwerk en Paalwerk. De reactie die is gegeven tijdens de inloopbijeenkomst, is eveneens gebundeld in de Nota van Beantwoording behorende bij dit bestemmingsplan (zie bijlage 1).