direct naar inhoud van 7.3 Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

7.3 Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan Emmen, Emmerschans met ingang van 5 januari 2011 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen voor eenieder. Tijdens deze periode zijn vier zienswijzen ingediend. In het raadsvoorstel zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie (zie bijlage 4).

De zienswijzen worden voor een groot deel ongegrond verklaard. Eén zienswijze wordt ten dele overgenomen. Als gevolg daarvan wordt de bestemming op het perceel Boslaan 82 gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf - Milieucategorie 2'. Ook de bouwregels voor dit perceel worden enigszins aangepast en in overstemming gebracht met geldende bestemmingsplan.