direct naar inhoud van 4.4 Verkeersstructuur
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

4.4 Verkeersstructuur

Wegen

De noord- en zuidzijde van de wijk Emmerschans worden ontsloten vanaf de Boslaan die de verbinding vormt tussen het centrum van Emmen en de Rondweg (N391). Over deze weg loopt ook een busroute. De aan de oostzijde gelegen Emmerhoutstraat vormt de verbinding met het dorp Weerdinge. Aan de zuidzijde van het plangebied loopt de Laan van de Bork. Deze vormt de scheiding met de zuidelijker gelegen wijk Emmerhout. De Boslaan is een erftoegangsweg A met een snelheidsregime van 50 km/uur. De wegen in het noordelijk deel van het plangebied zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen B en hebben het daarbij behorende snelheidsregime van 30 km/uur. De wegen in het zuidelijk deel van het plangebied hebben dezelfde categorie en snelheid. Het plangebied is zowel per auto, per fiets als per openbaar vervoer goed bereikbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0021.jpg"Erftoegansweg B 30 km/uur   afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0022.jpg"Erftoegangsweg A 50 km/uur  

Fietsverkeer

De afstanden binnen Emmerschans zijn klein en goed per fiets af te leggen. De fietsroute op de Boslaan is in de voorrang aangelegd dit betekent dat fietsers voorrang hebben op de zijwegen. Op de Boslaan zijn oversteekvoorzieningen aangebracht voor het langzaam verkeer. Dit maakt voor voetgangers mogelijk om in twee etappes over te steken.

Openbaar vervoer

Binnen het plangebied halteert een buslijn op de Boslaan die deel uitmaakt van het streekvervoer in het gebied rond Emmen. Het plangebied wordt verbonden met de kernen Emmer Erfscheidenveen, Emmer Compascuum en Roswinkel in de gemeente. Op het NS station in Emmen kan worden overgestapt op de trein en andere (regionale) buslijnen.

Parkeernorm

Het noordelijk deel van het plangebied is ruimer opgezet dan het zuidelijk deel. Dit is terug te zien in de parkeersituatie. Op de Ravelijn wordt de parkeerdruk als hoog ervaren. Het straatbeeld wordt gekenmerkt door geparkeerde auto's. Bij eventuele toekomstige (nieuwbouw)ontwikkelingen zullen de geldende parkeernormen conform de landelijke richtlijnen van het CROW gehanteerd worden.

Toekomstige Ontwikkelingen/ Wensbeelden

Naar verwachting zal het aantal autoverplaatsingen licht toenemen met name vanwege de autonome verkeersgroei (toename autobezit en autogebruik). Gestreefd wordt naar behoud van de huidige infrastructuur en waar mogelijk en wenselijk een verbetering. Bij dit alles dient de bereikbaarheid van het plangebied gewaarborgd te blijven. Vanuit sociaal oogpunt is het wenselijk dat Emmerschans ook in de toekomst de busverbinding behoudt. Het bestemmingsplan voorziet hierin.