direct naar inhoud van 4.5 Groenstructuur
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

4.5 Groenstructuur

Emmerschans bestaat uit verschillende deelgebieden die ruimtelijk weinig relatie met elkaar hebben. De deelgebieden kennen ook een aantal verschillende groenstructuren. Het verschil in groenstructuren hangt deels samen met de verschillende bouwperiodes maar vooral ook met het verschil in bebouwingstypes (vrijstaand, twee-onder-één-kap, rijtje). In de wijk zijn vijf groenstructuren te onderscheiden.

Figuur 4-7 Groenstructuren Emmerschans

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0023.jpg"

De eerste groenstructuur (zie onderstaande figuur) is te vinden langs de historische wegen Boslaan, Emmerhoutstraat en Schansstraat en betreft wegbegeleidende beplanting van bomenrijen in voornamelijk gras. De Boslaan is recentelijk heringericht. Hoewel de Schanswal (voor een gedeelte) een historische weg is, overheerst hier het bos van de aanpalende plas het beeld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0024.jpg"
Boslaan recentelijk heringericht  
afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0025.jpg"
Bomenrijen langs Emmerhoutstraat  

Het tweede gebied met een eigen groenstructuur betreft het middengebied ten noorden van het lint aan de Boslaan. Dit gebied, oorspronkelijk gebouwd eind jaren '50 – begin jaren '60, wordt momenteel gedeeltelijk heringericht en gedeeltelijk gerenoveerd. Na de herinrichting is een centrale groenzone gepland (zie tekening), terwijl bij de renovatiewoningen de stroken met bomen in gras behouden zullen blijven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0026.jpg"Bomenrij in gras bij nieuwbouw   afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0027.jpg"
Boomgroepen in gras bij renovatiewoningen  

Het derde type groenstructuur betreft het groen in de oostelijke en westelijke buurtjes ten noorden en het westelijke buurtje ten zuiden van de Boslaan. Bij alle buurtjes overheerst het privégroen het, groene, beeld. Enerzijds is hier in beperkte mate openbaar groen aangeplant, anderzijds is het openbaar groen min of meer onderdeel geworden van het privégroen. Karakteristiek is dat al deze buurtjes bestaan uit vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen. Daarnaast kennen de westelijke buurtjes ten noorden en ten zuiden van de Boslaan 'hofjes' met enkele vrijstaande woningen. De twee noordoostelijke buurtjes worden gescheiden door een dichte singel waardoor zij ruimtelijk geen relatie met elkaar hebben.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0028.jpg"Lunet; privégroen beeldbepalend   afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0029.jpg"
Ravelijn; privégroen beeldbepalend  

Het vierde type groenstructuur betreft het groen in het zuidoostelijk gelegen buurtje met 'stempels' van rijtjeswoningen. De groenstructuur van vergelijkbaar met andere buurten die in de Gemeente Emmen in de jaren '70 zijn gebouwd, zoals bijvoorbeeld in Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen. Karakteristiek voor dergelijke buurten is een hoofdontsluitingsweg met parkeerstroken en voetpaden richting woningen. Het groen bestaat voornamelijk uit bomen in gras c.q. sierheesters met her en der speelmogelijkheden tussen de bouwblokken.

De vijfde groenstructuur betreft het groen rondom de voorzieningen (waaronder dagopvang 'd Eig'n stee en de school).

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0030.jpg"
Bomen in gras bij woonblokken  
afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0031.jpg"Groenstructuur bij voorzieningen  

Groenstructuur randen Emmerschans

De groenstructuren van de randen van Emmerschans zijn ruimtelijk en visueel verschillend van karakter. De noordzijde is vrij dicht en wordt begrensd door een sportveld omzoomd door singels. Daarnaast wordt ter hoogte van de buurtjes met voornamelijk vrijstaande woningen de wijk aan de noordzijde begrensd door een dichte singel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0032.jpg"
Dichte singel bij sportpark  
afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0033.jpg"
Singel als noordelijke rand achter woningen  

De oostzijde is vrij open en vanaf de Emmerhoutstraat is ruim zicht op het achterliggende veenkoloniale landschap. De zuidzijde kent een parkachtig uitloopgebied dat is aangelegd in de periode (eind '60 -'70) dat de zuidoostelijke woonblokken en de zuidelijk gelegen wijk Emmerhout worden aangelegd. De westkant wordt begrensd door het bos Emmerdennen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0034.jpg"
Zicht vanaf de Emmerhoutstraat  
afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0035.jpg"
Parkachtig uitloopgebied aan de zuidzijde  

Vertaling in het bestemmingsplan

In dit bestemmingsplan is het groen conform de huidige situatie bestemd. De belangrijke groene dragers in het plangebied, zoals de brede groenstrook aan de noordzijde van het plangebied, hebben een groenbestemming gekregen. Het snippergroen is ondergebracht onder de bestemming Verkeer - Verblijf.