direct naar inhoud van 4.2 Stedenbouwkundige hoofdstructuur
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

4.2 Stedenbouwkundige hoofdstructuur

Algemeen

In de wijk komen verschillende woningtypologieën voor en relatief veel huurwoningen. De wijk heeft een groene uitstraling en grenst aan meerdere zijden aan bosgebieden of het open landschap. De bebouwing ten zuidoosten van de Boslaan bestaat uit stempels met rijwoningen. In het gebied ten zuidwesten van de Boslaan is de bebouwing vrij ruim opgezet en betreft het hoofdzakelijk vrijstaande bebouwing (zie figuur 4-6).

De Boslaan

Rond 1930 was de bebouwing vooral gesitueerd langs de huidige Schansstraat en de Emmerhoutstraat. Hoewel de Boslaan in die tijd al een belangrijke weg richting Emmer-Compascuum was met bomen aan beide zijden van de weg, stond hier weinig bebouwing. Na 1930 concentreerde de bebouwing zich in eerste in instantie langs de Boslaan en later ten noorden en zuiden van de gevormde linten langs deze weg.

Emmerschans-noord

Het noordelijk deel van de wijk (Emmerschans-noord) is in de jaren 60 en 70 gebouwd en bestaat overwegend uit rijwoningen die in eenzelfde patroon zijn gerealiseerd (stempels). Ten noorden van de Boslaan ligt een binnengebied dat bestaat uit twee grote ruimtelijke eenheden die zowel ruimtelijk als functioneel geen relatie met elkaar hebben. Het gebied kan worden opgedeeld in twee deelgebieden die van elkaar gescheiden worden door een dichte houtwal met onderbegroeiing.

Het middengebied van Emmerschans-noord bestaat uit stempels met aaneengebouwde woningen en een maatschappelijk clusterwaar een kerk en een school zijn gerealiseerd. De woningen in het middengebied zijn recent geherstructureerd (zie hoofdstuk 5). Het gebied ten westen hiervan hangt samen met het deelgebied ten zuiden van de Boslaan (zie hieronder). Rondom het middengebied komen tevens ook bungalows van één bouwlaag en een plat dak voor.

Figuur 4-6 Stedenbouwkundige opzet van Emmerschans (globaal)

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0020.jpg"

Lunet

Het oostelijk deel (Lunet) is in de jaren 90 aan de oostkant van Emmerschans, ten westen van de Emmerhoutstraat, gerealiseerd. Hier zijn vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers gebouwd. De uitbreiding is ruim opgezet in een groene omgeving. De bebouwing is nabij de oudere bebouwing van Emmerschans dichter en wordt opener richting het buitengebied, waardoor een goede overgang naar het aangrenzende buitengebied is gecreëerd.

Westelijk deelgebied

Het westelijk deelgebied bestaat voornamelijk uit twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen. Het geheel heeft een duidelijke samenhang qua massa, kleurgebruik en de inrichting van de openbare ruimte. Er is veel openbaar groen aanwezig. In de meest zuidwestelijke hoek is een verpleeginstelling gelegen. Deze instelling ligt in het groen van de Emmerdennen.