direct naar inhoud van 4.1 Ontstaansgeschiedenis
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

4.1 Ontstaansgeschiedenis

De wijk Emmerschans dankt haar naam aan een verdedigingswerk net ten oosten van het plangebied. Naar alle waarschijnlijkheid stamt de oorspronkelijke schans uit 1593 en is hij rond 1800 vernieuwd. De Emmerschans deed, behalve als verdedigingswerk, later ook dienst als schapenwasplaats. De brede grachten rondom de schans boden hier een uitstekende mogelijkheid voor.

Het gebied waar nu de wijk Emmerhout ligt is lang een bebost gebied geweest. Op de Pynacker-kaart uit de 17e eeuw en de Hugueninkaart (1819- 1829) wordt dit bosgebied Emmer Holt/ Emmer Hout genoemd (zie onderstaande figuren).

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0015.jpg"
Figuur 4-1 Pynackerkaart  
afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0016.jpg"
Figuur 4-2 Hugueninkaart  

Eikenbossen (holten) als Emmer Hout waren overwegend in markebezit en van grote waarde door het vele hout dat nodig was voor o.a. het boerenbedrijf. Mede door vele boedelscheidingen, maar ook uit geldgebrek en slechte landbouwresultaten zijn veel van deze eikenbossen, waaronder Emmerhout, gekapt en omgezet in bouwland. Het gebied werd in de tijd ontgonnen vanuit de huidige Emmerhoutstraat, waarlangs eveneens bebouwing ontstond.

Emmerschans als woonwijk

Voordat Emmerschans als wijk onderdeel ging uitmaken van Emmen, was het een zelfstandig dorp. Het is onduidelijk sinds wanneer het gebied door mensen werd bewoond, maar wel is bekend dat er rond 1900 plaggenhutten in het gebied stonden. Langzamerhand verdwenen deze plaggenhutten, maar tot ver na de Tweede Wereldoorlog stonden er in dit gebied nog krotwoningen. Langzamerhand ontwikkelde het dorp zich. Naast veenarbeiders vestigden ook middenstanders en bedrijven in Emmerschans.

Figuur 4-3 Fragment militaire kaart 1812

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0017.jpg"

bron: www.watiswaar.nl

Na de Tweede Wereldoorlog werd de gehele zuidoosthoek van Drenthe, en in het bijzonder de gemeente Emmen, aangewezen als ontwikkelings-gebied voor de industrie. Dit was een poging om iets te doen aan de hoge structurele werkloosheid in dit gebied en aan het welzijn van de bevolking. Krachtens de wet op de ontwikkelingsgebieden stelde het Rijk middelen ter beschikking voor allerlei infrastructurele werken en voor het aantrekken van industriële bedrijven. Om de vestiging van bedrijven aantrekkelijker te maken ontstond de behoefte aan goed gelegen en aantrekkelijke woonwijken, zowel voor werknemers in de omliggende dorpen als voor werknemers uit het westen van het land. Hierdoor is Emmerschans gegroeid tot de huidige omvang. In de figuren 6, 7 en 8 wordt een impressie gegeven van de (bebouwings)ontwikkeling van Emmerschans.

Figuur 4-4 Fragment kadasterkaart 1959

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0018.jpg"

bron: www.watiswaar.nl

Figuur 4-5 Topografische kaart Emmerschans 1985

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0019.jpg"

bron: www.watiswaar.nl