direct naar inhoud van 1.3 Huidige planologische regelingen
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

1.3 Huidige planologische regelingen

Dit bestemmingsplan is een wijziging van de volgende bestemmingsplannen:

  • Uitbreidingsplan in onderdelen Emmerschans, vastgesteld op 28-08-1961 en goedgekeurd op 22-06-1962;
  • Partiële herziening van uitbreidingsplan Emmerhout, vastgesteld 25-03-1963 en goedgekeurd op 6-12-1963;
  • Partiële herziening uitbreidingsplan Emmerschans uitbreiding ten zuiden van Boslaan, gewijzigd vastgesteld op 23-07-1965 en goedgekeurd op 26-07-1966;
  • Bestemmingsplan Emmen – Emmerhout, vastgesteld door de Raad op 26-06-1967 en goedgekeurd door GS op 30-07-1968;
  • Emmen – Emmerschans ten westen van de Emmerhoutstraat. Vastgesteld door de Raad op 24-09-1992 en goedgekeurd door GS op 22-12-1992;
  • Partiële herziening van de regels van diverse bestemmingsplannen van de gemeente Emmen ten aanzien van prostitutie- en escortbedrijven. Vastgesteld door de Raad op 29 maart 2001 en goedgekeurd door GS bij besluit van 12 juni 2001.

Daarnaast zijn in het verleden diverse bouwinitiatieven met een buitenplanse (ex art. 19 WRO) en binnenplanse (ex art. 15 WRO) vrijstellingprocedures mogelijk gemaakt. Bij het van kracht worden van het bestemmingsplan Emmerschans zullen de bovengenoemde bestemmingsplannen en vrijstellingen, voor zover zij vallen binnen het plangebied, door het bestemmingsplan Emmerschans worden vervangen.