direct naar inhoud van 1.2 Ligging plangebied
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan Emmerschans wordt grotendeels bepaald door de plangrenzen van de huidige bestemmingsplannen en door natuurlijke elementen in combinatie met de overgang tussen de kern / wijk en het buitengebied (zie figuur 1 en 2).

Figuur 1-1: De ligging van het plangebied Emmen, Emmerschans in de gemeente Emmen

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0001.jpg"

Emmerschans ligt aan de noordoostzijde van Emmen en wordt aan de westkant begrensd door de Emmerdennen en aan de noordkant door het buitengebied. Ten noordwesten van de wijk Emmerschans liggen de sportvelden die ook in dit bestemmingsplan zijn meegenomen. De zuidelijke grens wordt gevormd door de Laan van de Bork die de wijken Emmerschans en Emmerhout van elkaar scheidt. Aan de zuidoostzijde wordt het plangebied begrensd door nieuwbouw aan de Laan van 't Kwekebos en de voormalige zandwinning (zandgat Jansen). Aan de noordoostzijde grenst het plangebied aan het buitengebied. Het plangebied is grotendeels bebouwd. De plangrens is grotendeels bepaald aan de hand van het vigerende bestemmingsplan; infrastructuur en natuurlijke elementen spelen hierin de hoofdrol in combinatie met de overgang tussen bebouwde kom en buitengebied.

Figuur 1-2: Indicatie begrenzing plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0002.jpg"