direct naar inhoud van Artikel 26 Recreatie - Volkstuin
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 26 Recreatie - Volkstuin

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Volkstuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. volkstuinen, met de daarbij behorende bergingen voor tuingereedschap en kassen;
  • b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;
  • c. groenvoorzieningen en water;
  • d. paden en wegen.
26.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 26.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

26.2.1 Gebouwen
  • a. per volkstuin de grondoppervlakte van een berging voor tuingereedschap ten hoogste 6 m² mag bedragen;
  • b. per volkstuin de grondoppervlakte van kassen ten hoogste 10% van de oppervlakte van de kavel mag bedragen, met een maximum van 25 m²;
  • c. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • d. de gebouwen afgedekt worden met een kap.
26.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer dan 1 m mag bedragen.