direct naar inhoud van Artikel 27 Sport
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 27 Sport

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. veldsporten;
 • b. evenementen;
 • c. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. aan de functie als bedoeld onder a ondergeschikte horecavoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen en water;
 • f. erven en tuinen;
 • g. paden en wegen.
27.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 27.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

27.2.1 Gebouwen
 • a. de totale grondoppervlakte van gebouwen en andere bouwwerken in de vorm van tribunes niet meer mag bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte'; indien geen aanduiding 'maximum oppervlakte' is aangegeven mogen er geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
27.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan tribunes, niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 6 m voor ballenvangers;
 • c. 15 m voor lichtmasten;
 • d. 5 m voor overige andere bouwwerken.