direct naar inhoud van Artikel 22 Recreatie - Modelvliegtuigbaan
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 22 Recreatie - Modelvliegtuigbaan

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Modelvliegtuigbaan aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een modelbouwvliegveld;
  • b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;
  • c. groenvoorzieningen en water;
  • d. paden en wegen.
22.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 22.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

22.2.1 Gebouwen
  • a. de gezamenlijke grondoppervlakte van gebouwen ten hoogste 100 m² mag bedragen;
  • b. de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
22.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

  • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
  • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.