direct naar inhoud van Artikel 23 Recreatie - Paardenweide
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 23 Recreatie - Paardenweide

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Paardenweide aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. paardenweiden;
 • b. paden;
 • c. dagrecreatieve voorzieningen;
 • d. voor de uitoefening van agrarische bedrijfsvoering ten behoeve van een agrarisch bedrijven.
23.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

23.2.1 Gebouwen
 • a. de gezamenlijke grondoppervlakte van gebouwen per perceel van minimaal 5.000 m2┬áten hoogste 30 m2 mag bedragen tenzij:
  • 1. anders is aangegeven door de aanduiding 'maximum oppervlakte';
  • 2. de bestaande oppervlakte aan gebouwen groter is, in dat geval geldt de bestaande oppervlakte als maximale oppervlakte;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven.
23.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 1,5 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.