direct naar inhoud van Artikel 20 Recreatie - Jachthaven
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 20 Recreatie - Jachthaven

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Jachthaven aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. watersportdoeleinden;
  • b. ligplaatsen ten behoeve van de pleziervaart, waaronder mede begrepen steigers;
  • c. aan de functie als bedoeld onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
  • d. aan de functie als bedoeld onder a en b gebonden voorzieningen ten behoeve van het beheer, sanitair, detailhandel in scheepsbenodigdheden, horeca, reparatie en opslag van boten;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. paden en wegen.
20.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

20.2.1 Gebouwen
  • a. de gezamenlijke grondoppervlakte van gebouwen ten hoogste 30 m² mag bedragen;
  • b. de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen.
20.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

  • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
  • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.