direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Noordersluis 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00035-VG01

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Grondexploitatie.

Bij dit bestemmingsplan moet in theorie een exploitatieplan worden vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt immers de bouw van nieuwe hoofdgebouwen
(bedrijfsloodsen) mogelijk, waardoor de grondexploitatieregeling uit de Wet
ruimtelijke ordening van toepassing is.
Van het opstellen van een exploitatieplan kan bij dit bestemmingsplan echter
worden afgezien. Het kostenverhaal en eventuele nadere eisen voor de openbare
ruimte en de fasering worden/zijn geregeld door middel van een overeenkomst /
overeenkomsten tussen gemeente en initiatiefnemer. Hiermee is het kostenverhaal voor grondexploitatie volledig anderszins verzekerd .

Het bestemmingsplan is ook financieel haalbaar hetgeen ook blijkt uit de meest geactualiseerde financiele planningen van de gebieden binnen bestemmingsplan Noordersluis (Noordersluis, Noordersluis Zuid Oost en Westerdreef).