direct naar inhoud van Artikel 21 Waterstaatswerken
Plan: Buitengebied Giessenlanden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0689.BP8001-vast

Artikel 21 Waterstaatswerken

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaatswerken' aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterbeheersing.

21.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

21.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, ter plaatse van de gebiedaanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 2', de bestemming Waterstaatswerken te wijzigen naar de bestemming Recreatie met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurtuin' en om een bouwvlak op te nemen voor de bouw van gebouwen ten dienste van de natuurtuin, met inachtneming van het volgende:

  • a. de noodzaak van de wijziging voor het gebruik en de bebouwing dient met een bedrijfsplan inclusief inrichtingsplan aangetoond te worden;
  • b. de betreffende activiteiten mogen het woon- en leefklimaat van derden niet onevenredig aantasten;
  • c. de betreffende activiteiten mogen niet leiden tot een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
  • d. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
  • e. binnen het bouwvlak mogen gebouwen en overkappingen worden gebouwd met een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 150 m2 en een maximale bouwhoogte van 3 m.