direct naar inhoud van Artikel 12 Water
Plan: Griffioen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPGRI-OH99

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wateraanvoer en -afvoer;
  • b. waterberging.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Toelaatbaarheid van gebouwen

Op deze gronden worden uitsluitend gebouwd:

  • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • b. aanlegsteigers
  • c. bruggen;
  • d. duikers;
  • e. keermuren voor de waterbeheersing;
  • f. oeverbeschoeiingen.

12.2.2 Maatvoering

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, verkeersaanduiding, wegaanduiding of verlichting bedraagt niet meer dan 3 m.