direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer
Plan: Griffioen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPGRI-OH99

Artikel 11 Verkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. beplanting;
 • b. bermen;
 • c. bruggen;
 • d. fiets- en voetpaden;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. nutsvooorzieningen;
 • g. parkeerplaatsen;
 • h. watergangen en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • i. wegen uit ten hoogste twee maal één doorgaande rijstrook.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Toelaatbaarheid van gebouwen

Op deze gronden worden uitsluitend gebouwd:

 • a. gebouwen voor nutsvoorzieningen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
a.   nutsvoorzieningen   -   3 m   15 m²  
b.   bouwwerken geen gebouwen zijnde   -   9 m   -  
c.   lichtmasten   -   9 m   -